Uppmärksamhetsvecka för alkoholfrågan ur ett folkhälsoperspektiv

By on 5 november, 2021
Arkivbild

Nationella uppmärksamhetsveckan för riskbruk av alkohol har genomförts i mer än 10 år under vecka 45. Det är en satsning där många är delaktiga, som organisationer, företag, kommuner, landsting, länsstyrelser, andra myndigheter samt sjukvården. Syftet är att uppmärksamma alkoholfrågan ur ett folkhälsoperspektiv.

Ungefär en miljon människor i Sverige har alkoholvanor som medför en ökad risk för ett stort antal hälsoproblem och skador, inklusive alkoholberoende. Alkoholen orsakar betydande samhällskostnader varje år. I en färsk undersökning 2020 beräknades alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser till ca 103 miljarder kronor för 2017.

MHF arbetar med trafiksäkerhet och framförallt med rattfylleriproblemet. Vår devis ”Ingen ska dö av rattfylleri” är en programförklaring och ett mål för vårt arbete. Alkoholpåverkade förare är fortfarande ett av de största trafiksäkerhetsproblemen.

Statistiken är inte upplyftande:

  • En av fyrahundra bilresor i Sverige sker med onykter förare. Det handlar om mellan 12 000 och 12 500 rattfyllerikörningar per dygn.
  • 50-80 personer omkommer varje år i trafiken på grund av alkohol- och/eller drogpåverkade förare. Det motsvarar minst var fjärde av samtliga omkomna i trafikolyckor.
  • Mer än 1 000 personer skadas allvarligt varje år på grund av rattfylleri.
  • Många rattfyllerister är personer med alkoholproblematik, alltså riskabla alkoholvanor eller alkoholberoende.

Rattfylleriproblemet kan kopplas till den totala alkoholutvecklingen. Forskare har visat på sambandet mellan totalkonsumtionen av alkohol i Sverige och rattfylleriets omfattning. Under perioder av minskad alkoholkonsumtion minskar också rattfylleriet. När alkoholkonsumtionen ökar så ökar rattfylleriet. Därför behövs den uppmärksamhet som frågan får under vecka 45. Men problemet behöver arbetas med hela året.

Vi uppmanar svenska folket att ta sig en funderare på hur den egna konsumtionen av alkohol ser ut.

DU kan göra något! 

Vi vill att du ska säga ifrån. Att du ska vara uppmärksam på dina nära och kära och bry dig om vad de gör när de druckit alkohol. Du kan göra skillnad genom att vara den som säger ifrån nästa gång någon är på väg att köra berusad. Låt ingen riskera sitt och andras liv genom att köra full! 

  • Kör aldrig alkohol- eller drogpåverkad 
  • Åk aldrig med en påverkad förare 
  • Hindra andra från att köra påverkade 
  • Om det inte går att hindra: Ring Polisen 112 

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa MHF
MHF arbetar också med stöd till drabbade av rattfylleri, genom organisationen MADD Sweden https://www.mhf.se/madd/

You must be logged in to post a comment Login