Uppmärksammad plan har uppdaterats

By on 23 november, 2021
Arkivbild

När Region Örebro läns handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi antogs år 2018 var det en av de första handlingsplanerna i sitt slag i Sverige, i dag beslutade regionstyrelsen om en uppdatering av den såväl nationellt som internationellt uppmärksammade planen.

Den handlingsplan för civilsamhälle och social ekonomi som gällt sedan 2018 har väckt uppmärksamhet bland många andra regioner i Sverige. Men intresset har inte stannat vid landsgränsen, även i internationella sammanhang har den låtit tala om sig. Till exempel har representanter för Region Örebro län informerat om planen på internationella konferenser och den har belönats med den europeiska utmärkelsen Excellence Award. Planen har också uppmärksammats av både EU-kommissionen och Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD.

När regionstyrelsen i dag sammanträdde fattades beslut om att anta en uppdaterad version av planen som pekar ut riktningen för de kommande fyra årens arbete inom området.

– Vi vill lyfta fram och synliggöra den betydelse som civilsamhället och den sociala ekonomin har för utvecklingen av Örebro län. Jag hoppas att den nya handlingsplanen kan leda till aktiviteter både inom Region Örebro län och i vårt samarbete med andra aktörer, säger Torbjörn Ahlin (C), ordförande i kulturnämnden och ledamot i regionstyrelsen.

Handlingsplanen är knuten till Regional utvecklingsstrategi för Örebro län 2018-2030, den så kallade RUS:en, och den består av fyra olika delmål:

  • Att bidra till en ökad förståelse för civilsamhällets och den sociala ekonomin i Örebro län.
  • Att skapa långsiktiga förutsättningar för civilsamhället och den sociala ekonomin i Örebro län.
  • Att skapa, stärka och samordna nätverk och mötesplatser för frågor om civilsamhälle och social ekonomi i Örebro län.
  • Att bidra till en ökad internationell samverkan kring civilsamhälle och social ekonomi i Örebro län.

Ekonomi | Örebro län
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login