Uppsving för Region Örebro läns företagsstöd

By on 30 juni, 2024
Arkivbild

Region Örebro län bidrar till en hållbar regional utveckling och tillväxt i hela länet, bland annat genom olika företagsstöd och projektmedel. Stöden kan du som driver företag i Örebro län söka för att utveckla och expandera verksamheten.

Uppsving för Region Örebro läns företagsstöd i länet

Region Örebro län bidrar till en hållbar regional utveckling och tillväxt i hela länet bland annat genom olika företagsstöd och projektmedel. Stöden kan du som driver företag i Örebro län söka för att utveckla och expandera verksamheten.

Området Regional utveckling inom Region Örebro län är aktivt inom många områden. Ett område är Företagsstöd och projektmedel, där företag kan söka medel för att utveckla sin verksamhet. Genom att erbjuda olika stöd stärks företagsamheten och de kan hjälpa till att skapa ett positivt förhållningssätt till entreprenörskap, innovation och företagande.

— Att vi nu ser ett ökat inflöde av förfrågningar kring våra företagsstöd är bara positivt. Att investeringsviljan ökar bland länets företag skickar bra signaler om framtidstro för näringslivet länet, säger Charlotta Englund regionråd (C), Region Örebro län.

Genom stöden vill Region Örebro län bidra till en hållbar regional utveckling och tillväxt i länet. De olika stöden skapar förutsättningar som kan hjälpa länets små och medelstora företags möjlighet till hållbar tillväxt, konkurrens- och innovationskraft.

— Det vi ser är att det främst handlar om Affärsutvecklingscheckar och Investeringsstöd. För Affärsutvecklingscheckarna har vi nog mycket att tacka Almi för. De är en viktig partner för oss och de arbetar mycket med företag och deras utveckling, säger Malena Pirsech utvecklingsledare företagsstöd vid Region Örebro län.

Affärsutvecklingscheckarna användas för att utveckla och expandera verksamheter. Här finns också Internationaliseringscheckar som passar företag som vill hitta nya marknader och vill bredda verksamheten internationellt. Digitaliseringscheckarna passar företag som vill effektivisera verksamheten genom ny digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller vill effektivisera digitala processer och system.

— I och med att företagen måste satsa egna medel för att få medel så ser vi det som att investeringsviljan ökar bland företagen. Det kan också vara så att företagen helt enkelt ser mer positivt på framtiden och har lite extra tid över för ansökningar inför semestrar, avslutar Niklas Halldén utvecklingsledare företagsstöd vid Region Örebro län.

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login