USÖ toppar lista för lyckade provrörsbefruktningar med frysta embryon

Av på 25 oktober, 2018
Här förvaras frysta embryon

Kvinnor som genomgår en provrörsbefruktning vid Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, har stor möjlighet att bli gravida och få barn. En nyligen publicerad rapport från Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning visar att USÖ har bäst resultat i Sverige på en metod under åren 2014-2016 på den här metoden.

Det finns flera metoder för de som behöver hjälp att bli gravida. Vilken metod som passar bäst beror på förutsättningar hos den enskilda individen. En metod inom provrörsbefruktning, IVF, är när ett eller flera embryon, utöver det embryo som återförs färskt, fryses ner fem dagar efter befruktning. När kvinnan ska få en ny behandling förs ett tinat embryo in i livmoderhålan. Det är så många som drygt 40 % av kvinnorna som föder barn efter en lyckad behandling med frysta embryon.

Det här en metod som är bra att använda för kvinnor där vi får flera befruktade ägg som utvecklats fint i fem dagar. Tidigare frös vi ner äggen redan ett par dagar efter befruktning. Nu har vi möjlighet att följa det befruktade äggets utveckling lite längre och då också sortera bort eventuella ägg som inte utvecklas som de ska vilket innebär att vi endast fryser embryon som håller en hög kvalitet, berättar Therese Bohlin som är laboratorieansvarig vid fertilitetsenheten vid USÖ.

Fördelen för kvinnan om vi kan frysa ner embryon är att det går att göra fler försök utan att kvinnan måste genomgå hormonstimulering varje gång för att kunna hämta ut ägg, säger Karin Steffenstorpet, avdelningschef fertilitetsenheten.

Patienterna är mycket nöjda
De som genomgått en provrörsbefruktning har fått svara på en nationell patientenkät som innehåller specifika frågor för just de här patienterna. Även här har fertilitetsenheten vid USÖ ett genomgående bra resultat. Framförallt upplever patienterna att de är väldigt nöjda med bemötandet, 95 % nöjdhet, vilket gör att fertilitetsenheten vid USÖ är näst bäst på bemötande av dessa patienter vid de medverkande klinikerna.

– Det är väldigt roligt att vi får ett så bra betyg för bemötande av våra patienter, säger Karin Steffenstorpet.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in