USÖ uppmärksammar den nationella donationsveckan

Av på 7 oktober, 2013

Idag står ungefär 800 svårt sjuka personer på väntelista för att få en donation av ett organ. Ännu fler väntar på en vävnadstransplantation. Tyvärr råder stor brist på organ och vävnader.

För att rädda fler liv uppmanas nu svenskarna att aktivt ta ställning till organ- och vävnadsdonation och tillsammans sprida budskapet under den nationella donationsveckan som infaller den 7-13 oktober.

– Det sker i samråd med donations- och transplantationsenheten vid Socialstyrelsen, berättar Kjell Ögren, donationsansvarig läkare på USÖ. Syftet med donationsveckan är att sprida information om donation av organ och vävnader och även om vikten av att ta ställning till donation.

– Vi kommer att finnas ute på Mariebergs köpcentrum lördagen den 12 oktober. Vi kommer också att stå på USÖ-gallerian vid M-huset måndag och fredag mellan klockan 9.00 och 15.00.

– Vi vet att de flesta människor är positiva till att donera sina organ och vävnader efter sin död, men många vet inte hur man rent praktiskt gör sin vilja känd, säger Kjell Ögren.

Fakta
De organ vi idag transplanterar i Sverige är njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och i vissa fall tunntarm. I viss utsträckning transplanterar vi även så kallade cell-öar från bukspottkörteln till patienter med diabetes. Vävnader som transplanteras är främst hornhinnor och hjärtklaffar men också hud, hörselben och benvävnad.

Varje år genomförs omkring 700 organtransplantationer i Sverige och omkring 1000 vävnadstransplantationer. Resultaten av transplantationerna är goda.

På USÖ finns Sveriges näst största hornhinnebank. 2012 levererades 196 hornhinnor för transplantation från Hornhinnebanken Örebro. 123 av dem gick till patienter på USÖ och övriga skickades till andra opererande kliniker i Sverige och Danmark.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in