Utbetalning om elstöd börjas delas ut i februari 2023

By on 30 november, 2022

Regeringen kommer i dag att remittera en förordning för hur utbetalningarna av högkostnadsskyddet kommer att ske, stödet kommer i ett första steg att betalas ut till hushållen och planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023 om inget oförutsett inträffar.

– För att stötta hushållen under den kommande svåra perioden med stor risk för höga elräkningar tar vi nu nästa steg för utbetalning av elstödet. För en familj i hus i elområde 4 med förbrukning på 20 000 kWh per år handlar det om ett stöd på närmare 16 000 kronor, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Vi har exceptionellt höga elpriser vilket kräver exceptionella åtgärder för att hushållen ska klara ekonomin. Många hushåll får det tufft när elpriserna går upp och därför arbetar regeringen och myndigheterna hårt för att högkostnadsskyddet för elpriser ska nå hushållen under februari, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

I slutet av oktober lämnade Svenska kraftnät in en ansökan till Energimarknadsinspektionen för godkännande av en modell som möjliggör utbetalning av de så kallade flaskhalsintäkterna. I samband med detta aviserade regeringen att det kommer att ske utbetalningar av högkostnadsskyddet till elkunderna. Energimarknadsinspektionen godkände stödet i mitten av november med tillägget att vissa företag med stor förbrukning ska göra en ansökan för att få ta del av delar av stödet.

Med anledning av Energimarknadsinspektionens tillägg behöver regeringen ytterligare tid för att ta fram ny reglering vad gäller utbetalningen till företag och andra organisationer. Regeringen behöver även göra vissa djupare analyser av bland annat statsstödsfrågan.

För att hushållen ska få ta del av högkostnadsskyddet i början av 2023 remitterar regeringen i dag ett förslag till en ny förordning som reglerar administrationen av högkostnadsskyddet till hushållen. Försäkringskassan kommer att betala ut stödet och utbetalningarna till hushållen kommer att ske utan krav på ansökan. Planen är att utbetalningarna påbörjas under februari 2023 om inget oförutsett inträffar.

Regeringen kommer inom en snar framtid återkomma med ett förslag om hur företag, föreningar och andra organisationer ska få ta del av högkostnadsskyddet­­.

Ekonomi
Örebronyheter

Källa Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Infrastrukturdepartementet

You must be logged in to post a comment Login