Utbetalningar från a-kassan ökar i Örebro län

By on 3 maj, 2022
Arkivbild

Nu bryts trenden med minskande utbetalningar av ersättning från a-kassan som observerats efter de höga nivåerna under pandemin, i riket som helhet ökar utbetalningarna något det första kvartalet i år efter att ha minskat under ett och ett halvt år.

I Örebro län ökade utbetalningarna av ersättning med 6,3 procent jämfört med föregående kvartal.

– Den trend med minskade utbetalningar från a-kassan som pågått efter pandemin verkar nu ha brutits. Trendbrottet understryker vikten av att vara medlem i a-kassan för att vara trygg genom arbetslivet, säger Tomas Eriksson, kanslichef på Sveriges a-kassor.

Utbetalningarna av ersättning från a-kassan i Örebro län som minskat sedan slutet av 2020 ökar under det första kvartalet, med 6,3 procent jämfört med föregående kvartal. Det första kvartalet 2022 var de totala utbetalningarna från a-kassan i Örebro län 125 miljoner kronor. Det är en ökning jämfört med fjärde kvartalet 2021, då 118 miljoner kronor betalades ut till invånarna i länet.

I hela Sverige ökade utbetalningarna något och trenden med minskade utbetalningar är därmed bruten.

För Kommunals a-kassa, till antalet medlemmar den tredje största a-kassan, är dock ökningen hittills måttlig.

– Våra drygt 600 000 medlemmar, som alla jobbar inom yrken som håller i gång Sverige, gjorde fantastiska insatser under pandemin. Att vi nu noterar en mindre ökning är normalt i början av ett nytt år och kan ha sin förklaring i att många medlemmar som är verksamma som säsongsarbetare i den gröna sektorn inte än har fått sina nya scheman eller uppdrag. Generellt minskar alltid arbetslösheten bland våra medlemmar ju längre in på våren vi kommer, säger Helena Wågberg, kassaföreståndare på Kommunals a-kassa.

Skillnaderna mellan olika delar av landet är stora. Dalarna och Gotland noterade den största ökningen i utbetalningar från a-kassan, 14,8 procent. I Stockholms län minskade utbetalningarna med 4,9 procent under samma period.

Utbetalningar från a-kassan per län (miljoner kronor)

Län

Q4 2021

Q1 2022

Förändring

Blekinge

53

56

5,4 %

Dalarna

92

105

14,8 %

Gotland

17

19

14,8 %

Gävleborg

120

133

11,1 %

Halland

118

116

-1,8 %

Jämtland

42

43

2,8 %

Jönköping

102

104

1,6 %

Kalmar

73

78

6,1 %

Kronoberg

62

61

-1,9 %

Norrbotten

81

81

0,3 %

Skåne

728

754

3,6 %

Södermanland

121

123

1,8 %

Stockholm

1 208

1 148

-4,9 %

Uppsala

142

139

-1,8 %

Värmland

100

105

5 %

Västerbotten

64

67

4,1 %

Västernorrland

100

108

8 %

Västmanland

105

108

2,8 %

Västra Götaland

672

659

-2 %

Örebro

118

125

6,3 %

Östergötland

161

160

-1 %

Riket

4 280

4 294

0,3 %

Utbetalningar per kvartal är avrundade till hela miljoner. Den procentuella skillnaden är beräknad på de exakta utbetalningarna.

Ekonomi | Örebro län
Örebronyheter

Källa Sveriges A-kassor
Källa: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

You must be logged in to post a comment Login