Utbildningsinsatser och styrelserepresentation – fokus för jämställdhetsarbete

By on 9 mars, 2021
Sofia B Karlsson.
Foto: Fond & Fond

Riksidrottsförbundet har de senaste åren trappat upp arbetet för en mer jämställd idrottsrörelse. Arbetet innefattar bland annat fokus på representation i idrottens styrelser och utbildningsinsatser. I juni 2021 träder en ändring av Riksidrottsförbundets stadgar i kraft som innebär att inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent i specialidrottsförbundens styrelser och valberedningar.

– Det är viktigt att stadgeändringen som rör representation i styrelser inte bara blir en avcheckning som säger ”nu är vi jämställda” utan även får handla om kvalitativa aspekter. Därför har vi under de senaste åren satsat på utbildningar, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Med start på Internationella kvinnodagen 8 mars genomför Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna tillsammans med de 19 distrikten i landet en temavecka med extra fokus på området jämställdhet. Årets tema är kvinnors rätt och röst i idrotten – framförallt med koppling till jämställdhet i styrelser, beslutande och rådgivande organ och andra ledande positioner på olika nivåer inom idrottsrörelsen. Jämställdhetsveckan blir ett tillfälle att lyfta dessa frågor och visa på vilka verktyg som finns för att stötta specialidrottsförbund och idrottsföreningar på vägen.

Ett av de nya verktygen är Kompetenspoolen som består av en grupp noga utvalda personer från specialidrottsförbund och idrottsföreningar med specialkunskap i jämställdhet och inkludering. Kompetenspoolen finns till för att stötta och utveckla förbundsstyrelser och ge ökad kunskap i jämställdhetsfrågor.

– Styrelsens mandat, kunskap och engagemang är en förutsättning för ett lyckat jämställdhetsarbete. Även om vi trappat upp arbetet med Kompetenspoolen och fler verktyg för styrelser så kommer inte fortsatt utveckling mot jämställdhet av sig självt utan kräver att vi tillsammans driver arbetet framåt, säger Sofia B Karlsson, sakkunnig jämställdhet och inkludering, Riksidrottsförbundet.

Ett annat verktyg är utbildningen Fifty/Fifty som består av sex digitala lektioner riktade till förenings- och förbundsstyrelser. I den sista lektionen tar styrelsen fram en åtgärdslista med insatser som ska göra verksamheten mer jämställd. Fifty/Fifty lanserades för drygt ett år sedan av Värmlands Innebandyförbund, RF-SISU Värmland och Svenska Innebandyförbundet. Genom ett samarbete med Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna kan Fifty/Fifty användas kostnadsfritt av idrottsrörelsen i hela landet fram till november i år.

Jämställdhetsveckan inleds den 8 mars med seminariet ”Kvinnors rätt och röst i idrotten under 100 år”, med anledning av internationella kvinnodagen och 100-årsjubileet av kvinnlig rösträtt i Sverige. Seminariet leds av Helena Tolvheden, docent i historia på Stockholms universitet, som föreläser om kvinnors förutsättningar i idrotten under det senaste seklet.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Riksidrottsförbundet
Här kan du läsa mer om Riksidrottsförbundets arbete med jämställdhet » rf.se/RFarbetarmed/jamstalldhet/
Podd: Här pågår föreningsidrott – jämställdhet med Sofia B K » m.soundcloud.com/harpagarforeningsidrott

You must be logged in to post a comment Login