Utdelning av Nyckelfondens forskningsmedel för 2013.

Av på 19 april, 2013

Måndagen den 22 april delar Nyckelfonden ut medel till stöd för medicinsk forskning på USÖ. Anslag på 5.2 miljoner kronor överlämnas av Nyckelfondens ordförande Bo Anderson. I år är det 21 olika projekt som få dela på pengarna.

– Ett bidrag tillNyckelfonden medverkar till att fortsatt stärka den kliniska forskningen vid USÖ. Resultaten ger oss möjlighet att åstadkomma förbättringar inom hälso- och sjukvården. Forskningen kommer därmed alltid USÖs patienter direkt till nytta, säger Florry Hallbergson, ansvarig för stiftelsen Nyckelfonden.

Exempel på forskning som får pengar i år är bland annat ett projekt som handlar om att leva med narkolepsi efter influensavaccinering, en annan forskare tittar på immunförsvarets roll vid prostatacancer och ett projekt utreder vad som orsakar kroniska sår medan ett annat fokuserar på smärtlindring vid höftplastik.

Samarbete med länets företag

I anslutning till Nyckelfondens utdelning av forskningsstöd, anordnar Nyckelfonden också en eftermiddag fylld med välkända föreläsare som delar med sig av sina tankar kring möjligheterna med hållbarhet och socialt ansvarstagande.
Nyckelfonden anordnar seminariet i samarbete med NA, Länsstyrelsen, Örebro läns landsting, Handelskammaren Mälardalen, Strateg, Entreprenörskapsforum och NJORD Consulting.

– Vi tror att ett samarbete med länets förtagare kan gagna både forskningen på USÖ, länets invånare och den regionala utvecklingen. Nyckelfonden är fortfarande en doldis bland företagen men vi menar att Nyckelfonden kan ge företagen en positiv koppling, avslutar Florry Hallbergson.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in