Utlysning av Branschutvecklingspengen 2023

By on 16 april, 2023
Arkivbild

Sveriges köttbönder sätter årligen av 3 Mkr i form av Branschutvecklingspengen i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan.

Sista datum för ansökan är den 31 maj 2023.

Totalt finns 3 000 000 kronor att söka och anslagen fördelar sig mellan djurslagen efter inbetalda medel, vilket gör att projekt inom gris har ca 65 %, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 % av totalsumman. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen.

Branschutvecklingspengen ökar näringens konkurrenskraft och stimulerar tillväxt inom svensk köttproduktion. Med riktade insatser stärks kunskap och kompetens genom hela värdekedjan. Tillsammans ser vi till att vara i framkant vad gäller framtidens hållbara livsmedelssystem.

Ansökningarna administrera av Svenska Köttföretagen. I beslutsgrupperna finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, NAB, Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Lantmännen, Coop, rådgivning och LRF Kött. Beslutsgruppen anger också vilka kriterier som gäller för utlysningen. Kriterierna är satta utifrån varje djurslags behov och utmaningar.

Kriterier för gris:

 • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött
 • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd
 • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för gris

Kriterier för nöt:

 • Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt nötkött
 • Projekt som leder till ökad andel korsningskalvar med köttras i mjölkbesättningar
 • Åtgärder som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för nötkött
 • Ny kunskap om modern och lönsam stutuppfödning

Kriterier för lamm:

 • Projekt som leder till ökad lönsamhet, såväl på gårdsnivå som inom näringen för får och lamm
 • Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd

Gemensamma förutsättningar för alla ansökningar förutom kriterierna ovan är att projekten:

 • Ska vara innovativa och nytänkande
 • Gärna innebär samarbeten mellan flera aktörer både vad gäller genomförande och finansiering
 • Bidrar till ökad lönsamhet i hela värdekedjan
 • Bidrar till ökad djurvälfärd och resurseffektivitet

Läs mer om hur man ansöker och de projekt som har beviljats i tidigare års utlysning på Svenska Köttföretagens hemsida: kottforetagen.se/bransch/branschutvecklingspengen/

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Svenska Köttföretagen

You must be logged in to post a comment Login