Utlysning av medel till projekt som främjar ekologiska livsmedel

Av på 13 februari, 2021
Foto: Johan Ascard

Jordbruksverket har fått ett fortsatt uppdrag av regeringen att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel och nu utlyser vi 45 miljoner kronor till projekt som kan bidra till regeringens mål.

Utlysningen riktar sig till projekt som verkar inom privat och offentlig marknad, förädling, livsmedelsindustri, primärproduktion, kommunikation och export. Förra veckan utlyste vi 10 miljoner kronor till ekologiska försöks- och utvecklingsprojekt.

Regeringsuppdrag, åtgärdsplan och nya behov vägledande

Regeringsuppdraget och åtgärdsplanen från 2018 ligger till grund för prioriteringar av vilka projekt som får stöd. I det nya uppdraget för 2021–2023 pekar regeringen även på att arbetet ska utvecklas för att i större utsträckning bidra till utbyte av erfarenheter och dialog, utreda marknadsutvecklingen, verka för uppbyggnad och förmedling av kunskap samt gynna innovation och rådgivning.

Marknaden har förändrats under de tre år som gått sedan åtgärdsplanen skrevs och därför genomförde Jordbruksverket en workshop i november förra året, då vi tillsammans med ett femtiotal aktörer diskuterade aktuella behov av åtgärder. Resultatet från workshopen påverkar också i urvalsprocessen.

– Vi som jobbar med uppdraget på Jordbruksverket tycker att det var stor samstämmighet under workshopen kring marknadsläget och de flaskhalsar som hindrar en växande ekologisk marknad idag, säger Åsa Lannhard Öberg, som är projektledare för uppdraget på Jordbruksverket.

För att ytterligare tydliggöra vad som är viktigt i projekt som beviljats stöd, finns konkreta villkor och kriterier formulerade i utlysningen.

Flera utmaningar på dagens ekomarknad

Idag finns ett överskott på ekoråvara och preliminär statistik pekar på minskad ekoareal 2020. En av de utmaningar som ekologiska producenter står inför idag, är att det finns flera koncept som lockar de konsumenter som vill äta hållbart. Även om ekologiskt fortfarande syns på marknaden så tar klimatsmart, vegetariskt och närproducerat ökad plats. Ekologiskt står emellertid inte i strid med dessa koncept, utan de går ofta att kombinera. Ett av de kriterier Jordbruksverket kommer utgå ifrån vid bedömningen av projekt, är därför förmågan att integrera ekologiskt i ett bredare hållbarhetsperspektiv.

Några behov som lyfts inför främjandearbetet 2021–2023 är:

  • involvera dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin i större utsträckning
  • hantera utmaningar i den nya förordningen, till exempel för fjäderfä och utsäde
  • öka produktionen av svenskt, ekologiskt, växtbaserat protein
  • involvera regionala aktörer, exempelvis regioner och länsstyrelser
  • intensifiera främjandearbetet på exportmarknaden, där efterfrågan växer på många håll
  • minska klyftan mellan ”vi och dom” och sätta eko i ett hållbart helhetsperspektiv
  • stärka relationen mellan forskning och praktik och förstå vad som styr konsumenterna
  • stöd till färre men större projekt och samarbete både vertikalt och horisontellt

Bakgrund

Det nya uppdraget är en del av den tredje handlingsplanen inom den svenska livsmedelsstrategin, med syfte att bidra till regeringens mål att 30 procent av jordbruksmarken är ekologiskt certifierad och att 60 procent av den offentliga konsumtionen utgörs av ekologiska livsmedel 2030. Uppdraget har finansiering med 75 miljoner kronor 2021–2023.

Om du vill söka medel för ett ekoprojekt

På Jordbruksverkets webbplats (jordbruksverket.se/mat-och-drycker/livsmedelsstrategi-for-sverige/sa-ska-eko-oka) finns mer information om utlysningen och hur du går tillväga för att söka pengar. Här finns även bakgrundsinformation i form av regeringsuppdragen, åtgärdsplanen och dokumentation från workshopen i november 2020.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Jordbruksverket

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in