Utökad kontroll med inriktning alkohol och droger i trafiken

Av på 10 december, 2018
Arkivbild.

Under vecka 50 kommer trafiksektionen i region Bergslagen att genomföra en utökad kontroll med inriktning alkohol och droger i trafiken.

Den övergripande inriktningen är att öka trafiksäkerheten och tryggheten samt försvåra de kriminellas tillgång till vägnätet i regionen.

Trafiksäkerhetsarbetet är ofta en ingång till att uppdaga annan brottslighet. Med ökad vaksamhet, nyfikenhet och ett aktivt arbetssätt baserat på underrättelser ska polisen öka trafiksäkerheten och försvåra för kriminella att använda trafikmiljön som brottsplats.

Inför julhelgerna befars ett ökat användande av alkohol. Erfarenheten visar att det är ungdomar som i högre grad är i riskzonen under perioden innan jul. För att avhålla personer från att köra motorfordon kommer polisen under vecka 50 att ha en ökad frekvens beträffande nykterhetskontroller. Det kommer att innebära en ökad upptäktsrisk för den som framför motordrivet fordon under påverkan av alkohol eller droger. Polisen uppmanar också till att inte köra motordrivet fordon dagen efter det att man druckit alkohol.

Polisen i regionen kommer att använda konceptet från den nationella trafikstrategin med korta kontroller på de större vägnäten samt i tätorterna.

Länet | Region Bergslagen
Örebronyheter

Källa: Polisen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in