Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser

Av på 2 mars, 2021
Arkivbild.

Nu ska även symtomfria personer testas i samband med smittspårning på arbetsplatser. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott.

Även om alla anställda uppmanas att arbeta hemifrån finns arbetsplatser där det inte är praktiskt möjligt. Några exempel bland många kan vara byggarbetsplatser, industrier och militäranläggningar. Om ett fall av covid-19 upptäcks där ska de nära kontakterna kartläggas genom smittspårning precis som vanligt. De ska också som tidigare stanna hemma vid minsta symtom. Den nya rekommendationen innebär att de nära kontakterna också ska testas för covid-19 även om de inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem.

– Vi vill utvidga testningen så att nära kontakter till ett upptäckt fall på arbetsplatsen testas, även om de inte har symtom. Det görs redan när det är fråga om större utbrott men nu vill vi att testningen sker även om det är ett enstaka fall. Samtidigt kan vi inte nog många gånger påminna om hur viktigt det är att alltid stanna hemma vid minsta symtom, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Personer som inte har symtom och ännu inte fått provsvar ska så långt möjligt arbeta hemifrån. Om det inte finns alternativ kan personer utan symtom vara på arbetsplatsen men vara noga med att hålla avstånd. De rekommenderas i så fall att ta ett extra prov på dag tre.

Särskilda rekommendationer gäller sedan tidigare för personal i hälso- och sjukvård och omsorg. Barn och elever i förskola och grundskola ingår inte i denna testrekommendation. Däremot ingår gymnasieelever och lärare.

Så bedöms en nära kontakt
Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också. Alla nära kontakter som träffat den som är sjuk 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in