Utökat stöd till Svenska Afghanistankommittén

By on 12 november, 2021
Foto: Kajsa Waaghals

Svenska Afghanistankommittén får ytterligare 56 miljoner kronor som ska gå till organisationens hälsoprogram och covidprojekt, vars finansiering via afghanska hälsoministeriet och Världsbanken har upphört. Utöver hälsokliniker på landsbygden ska det utökade stödet från biståndsmyndigheten Sida gå till skolor, dricksvatten, landsbygdsutveckling och lokal infrastruktur.

– Svenska Afghanistankommittén är en av våra samarbetsorganisationer som fortfarande kan ge sjukvård och annan nödvändig samhällsservice på landsbygden. Nu bidrar vi med ytterligare 56 miljoner kronor så deras hälsokliniker kan fortsätta att vara öppna, säger Maria Lundberg, chef för Afghanistanenheten på biståndsmyndigheten Sida.

Den ekonomiska situationen i landet har drastiskt försämrats efter talibanernas övertagande, men redan innan hade antalet fattiga ökat till över 70 procent på grund av torka och de ekonomiska effekterna av covid-epidemin. Samtidigt är Afghanistans mödra- och spädbarnsdödlighet redan bland de tio värsta i världen. Fattigdomen och undernäringen väntas nu försämras ytterligare och med den annalkande vintern är det särskilt viktigt att klinikerna kan hållas öppna och ta emot barn och mödrar i akut behov av sjukvård.

På torsdag 11 november kl 9–16 deltar generaldirektör Carin Jämtin i Svenska Afghanistankommitténs internationella konferens som samlar experter, beslutsfattare, civilsamhället och sakkunniga för att diskutera den senaste utvecklingen. Här finns hela programmet.

Sidas utökade organisationsstöd till Svenska Afghanistankommittén för 2021 blir 253 miljoner, varav 197 miljoner redan betalats ut. Det årliga stödet går till undervisning genom byskolor och skolor för barn med funktionsnedsättningar, landsbygdsutveckling, hälsoinsatser och ökat lokalt deltagande och ökad demokrati.

Fram till augusti genomförde Svenska Afghanistankommittén på uppdrag av det afghanska hälsoministeriet hälsoprogram motsvarande ett svenskt landsting i provinsen Wardak och covidinsatser i tre ytterligare provinser. Finansieringen från Världsbankens återuppbyggnadsfond ARTF har därefter upphört. Sedan oktober har Svenska Afghanistankommittén också ansvaret för sjukvården i provinsen Nooristan.

– Svenska Afghanistankommittén har arbetat i landet i över 40 år och har verksamhet på landsbygden i många provinser. Sidas utökade organisationsstöd ska också gå till skolor, dricksvatten, landsbygdsutveckling och lokal infrastruktur, säger Maria Lundberg.

Talibanrörelsen tog under sommaren kontroll över Afghanistan, utländsk biståndspersonal evakuerades och det svenska biståndet i Afghanistan anpassades. I augusti avbröts allt svenskt stöd via staten, och till det nya styret. De flesta av Sidas samarbetsorganisationer har kunnat fortsätta att arbeta med hälsa och utbildning för civilbefolkningen och säkerhet för människorättsaktivister.

I september beslutade Sida ge ytterligare 70 miljoner kronor i humanitärt stöd i Afghanistan. Regeringens årliga anslag till Afghanistan är en miljard kronor, humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingsbistånd sammanräknat. Av årets anslag har regeringen omfördelat 300 miljoner från utvecklingsbistånd i Afghanistan till globala humanitära nödinsatser.

Sidas utökade stöd till Svenska Afghanistankommittén:

  • Hälsoprogram (motsvarande landstingsverksamhet) i Wardak och Nooristan
  • Covidprojekt i Wardak, Parwan, Kapisa, Pansjir och Nooristan
  • Mödra- och barnhälsovård och två nya förlossningsavdelningar i Wardak, inklusive hälsoinformation och hälsoutbildning.
  • Utvidgning av ortopedisk byggnad i Ghazni och stöd till fysisk rehabilitering.
  • Nya skolbyggnader, reparation av skolor och dricksvatten i skolor i Kunduz, Wardak, Ghazni, Paktia, Kunar och Badakhshan.
  • Vattensystem och vattenförsörjning för 6 500 familjer som lever som internflyktingar

Världen
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login