Utökat verksamhetsstöd för studenter

By on 22 december, 2022
Arkivbild

Utökat verksamhetsstöd för studenters entreprenörskap och innovation, Örebro universitet får utökat verksamhetsstöd för att kunna fortsätta utveckla arbetet att bygga upp en community för studenter som är intresserade av entreprenörskap och innovation.

Kontakter mellan studenter och företag, offentlig sektor och det civila samhället under studietiden är en nyckelfaktor i samhällsutvecklingen. Studenter fungerar ofta som en brygga mellan universitetet och omgivande samhälle.

– Det har blivit allt vanligare att företag och organisationer också vänder sig till universitet för att få ny kunskap och nya perspektiv för att utveckla sin verksamhet och genom dessa kontaktytor skapas en bredare väg in till universitetets utbildning och forskning, säger regionråd Irén Lejegren (S).

Region Örebro län har länge stöttat studenters entreprenörskap, och de senaste tre åren har Örebro universitetet byggt upp en studentnära och resurseffektiv organisation för ändamålet. Satsningen har skett i nära samverkan mellan Örebro universitet och dess holdingbolag, Region Örebro län och Örebro kommun, där alla parter skjutit till 150 000 kronor per år.

– Nu utökas stödet till Örebro universitet med 50 000 kronor per år till sammanlagt 200 000 kronor per år för att kunna fortsätta utveckla arbetet. Fokus ligger på att fortsätta utveckla arbetet för studenter som är intresserade av entreprenörskap och utveckla den entreprenöriella aktiviteten, säger Johan Södergren, utvecklingsledare vid Region Örebro län.

Den senaste treårsperioden (till stora delar präglade av pandemi) har antalet utvärderade idéer från studenter ökat (från 11 till 19), antalet case som gått vidare till verifiering ökat (från 4 till 8) och även de idéer som fått verifieringsmedel har ökat (från 1 till 7).

– Under den närmaste treårsperioden kommer fler samarbeten med både företag och organisationer sökas. Även fler aktiviteter tillsammans med andra organisationer inom det regionala innovationsstödssystemet kommer genomföras, avslutar Johan Södergren, utvecklingsledare.

Örebro
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login