Utredningstiden för allvarliga brott mot barn ökar kraftigt

By on 16 juni, 2024
Arkivbild

Polis och åklagare ska enligt lag utreda allvarliga brott mot barn inom 90 dagar. Rädda Barnen har i snart 15 år granskat utredningstiden för allvarliga brott mot barn, och under 2023 tog nästan hälften av alla utredningar längre tid än den lagstadgade gränsen.

Det är en kraftig ökning och mer än något annat år Rädda Barnen har undersökt, andelen utredningar som leder till åtal är även kvar på låga nivåer.

Enligt lag ska allvarliga brott mot barn handläggas inom 90 dagar. Rädda Barnens undersökning med statistik från Åklagarmyndigheten, visar att man har en lång väg att gå för att säkerställa rättigheterna för barn utsatta för brott:

  • Genomsnittstiden för att utreda brott mot barn ökar kraftigt, och är 2023 uppe på 112 dagar. Andelen utredningar som håller den lagstadgade tidsfristen är 2023 nere på 58 %.
  • Andelen utredningar som går vidare till åtal är på fortsatt låg nivå – 24 %.
  • Det är stora regionala skillnader över landet bland de olika åklagarkammarna. Barn får vänta olika länge, och får olika hjälp, beroende på vart i landet de bor.
  • Att förundersökningen drar ut på tiden riskerar att få stora konsekvenser för barn. Det riskerar att påverka barns möjlighet till stöd, skydd och behandling, samt även barns tillit och tilltro till vuxenvärlden.
  • I de fall som utredningen tar lång tid riskeras också kvaliteten på förundersökningen då det finns risk för att barnets minnesbilder av detaljer och skeenden bleknar och att det blir svårare att säkra bevis.

– Barn utsatta för brott är en särskilt sårbar grupp, och därför finns det särskilda lagar och regler för hur dessa utredningar ska handläggas. Det är därför oroväckande att utvecklingen de senaste 15 åren pekar åt helt fel håll, och att det 2023 skett en kraftig försämring. Det behövs en övergripande förändring och kraftsamling för att ändra denna utveckling. Barn som brottsoffer är en grupp som behöver prioriteras. Vi vill se en nationell handlingsplan för att säkerställa att dessa barn får sina rättigheter tillgodosedda, oavsett om det handlar om en skyndsam rättssäker utredning, rätt till stöd och skydd eller rätt till information och delaktighet, – Erik Ulnes, socionom och rådgivare på Rädda Barnen.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login