Utsläpp från inrikesflyget minskar med 5,9 % från år 2016 till 2017

Av på 13 december, 2018

Utsläpp från inrikesflyget minskar med 5,9 % från år 2016 till 2017, från år 1990 till 2017 är minskningen 26,3 %.

Rykande färska siffror från Naturvårdsverket visar att utsläppen från inrikesflyget fortsätter att minska. Naturvårdsverket är den officiella myndighet som statistikför och redovisar de svenska, nationella utsläppssiffrorna.

Utsläppen har minskat från 0,65 miljoner ton Co2 med en höghöjdseffekt om 0,19 ton år 1990 till 0,48 miljoner ton Co2 och en höghöjdseffekt om 0,19 ton år 2017.

Utsläppssiffrorna för svensk vägtrafik för år 2017 har inte uppdaterats av Naturvårdsverket än, men var år 2016 157,71 miljoner ton Co2 som jämförelse.

Viss del av minskningen för inrikesflyget kan tillskrivas att allt färre fortsätter välja flyg för sin inrikesresa. Men många kanske väljer bil istället, även om en bil orsakar mer utsläpp per personkilometer än inrikesflyg – även om det är en bil enligt transportstyrelsens miljöbilsdefinition.

Vi på BRA som endast flyger inrikes arbetar fokuserat på flera fronter för att minska våra utsläpp. Därför har också inrikesflygets utsläpp minskat med mer än en fjärdedel sedan 90-talet och självklart ska den minskningen fortsätta – precis som siffrorna visar att de gör, säger Anna Soltorp som är Hållbarhetschef för inrikesflygbolaget BRA.

BRA har de senaste åren bytt ut halva flygplansflottan till klimatsmarta och effektiva flygplan, bolaget erbjuder alla resenärer att välja fossilfritt biobränsle till sin flygresa, flyger majoriteten av sina linjer på låg höjd som inte genererar höghöjdseffekter och flyger alltid så rakt det går mellan destinationerna.

BRA är miljöcertifierade sedan 2009 och är enda flygbolaget som är med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

På motsvarande sätt som det inom vägtrafik finns miljöbilar, finns det klimatsmartare flygplan. BRA flyger med tio stycken. De får dock inte kallas ”miljöflygplan”, även om de utan biobränsle i tankarna transporterar människor med samma eller mindre utsläpp per mil och person än en miljöbil som kör samma sträcka.

Flygskattefrågan är högaktuell, där flygskatten har bidragit till att minska det flyg som genererar minst utsläpp (inrikes) samtidigt som flyget som orsakar mer utsläpp (utrikes) har fortsatt att öka.

För ett företag som BRA som är en del av den nationella kollektivtrafiken och endast flyger inrikes är flygskatten kännbart i allra högsta grad.

Flygskatten på en inrikes tur- och returresa är idag 124 kronor, det vill säga 60 kronor per resväg plus moms samtidigt som skatten för en tur- och returresa till Europa, som kan vara flera timmar längre och därmed generera mer utsläpp, är flygskatten totalt 60 kronor.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in