Uttagen av kontanter i Örebro län minskar

Av på 14 september, 2021

Invånarna i Örebro län tog ut 765 miljoner kronor i Bankomats uttagsautomater under första halvåret 2021. I genomsnitt tog varje invånare i Örebro län ut 417 kronor i månaden, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med första halvåret 2020.

– Även om efterfrågan på kontanter nu minskar snabbt finns fortfarande ett stort samhällsbehov av en fungerande kontanthantering. Kontanter är viktiga både för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Invånarna i Örebro län tog ut 765 miljoner kronor i Bankomats uttagsautomater under första halvåret 2021. I genomsnitt tog varje invånare i Örebro län ut 417 kronor i månaden, vilket är en minskning med 14 procent jämfört med första halvåret 2020.

Utvecklingen i Örebro län följer riket i stort, där uttagen av kontanter minskade från 34 miljarder kronor under första halvåret 2020 till 30 miljarder första halvåret 2021. Tidigare statistik från Kontantbarometern visar att uttagen sett över tid har minskat med ungefär 10 procent per år. Under Coronapandemin har minskningen varit ännu större.

– När efterfrågan på kontanter stadigt minskar, så blir det mindre attraktivt för kommersiella aktörer som banker, kontantserviceföretag, värdebolag och handlare att hantera kontanter. Det har lett till att delar av kontantinfrastrukturen i samhället har monterats ned, säger Johan Nilsson.

På regeringens uppdrag leder nu Anna Kinberg Batra utredningen Statens roll på betalningsmarknaden, som ska slutredovisas i november 2022. I uppdraget ingår att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanterna.

– Vad som nu krävs är en rad statliga insatser för att kontanthanteringen ska fortsätta att fungera. Det borde vara självklart att ansvaret för en samhällsviktig infrastruktur ska ligga på staten och inte på marknadsaktörer, säger Johan Nilsson.

…………….

Kontantbarometern per kommun i Örebro län
Uttag och insättning per person och månad under första halvåret 2021 i varje kommun i Örebro län.

  Kommun Uttag/månad Insättning/månad
  Karlskoga 689 204
  Hällefors 625 *
  Ljusnarsberg 613 *
  Laxå 544 *
  Degerfors 543 *
  Lindesberg 536 *
  Hallsberg 499 102
  Lekeberg 416 *
  Nora 401 *
  Kumla 368 161
  Örebro 326 158
  Askersund 313 *
  Örebro län 417 118

*I vissa kommuner saknas insättningsautomater och därför redovisas inte insättning i de kommunerna.

Kontantbarometern per län
Uttag och insättning per person och månad under första halvåret 2021 i varje län.

  Län Uttag/månad Insättning/månad
  Skåne 582 186
  Västmanland 537 157
  Stockholms län 529 159
  Västra Götaland 497 142
  Sörmland 482 149
  Blekinge 475 122
  Gävleborg 457 136
  Värmland 450 90
  Kalmar län 443 119
  Dalarna 441 109
  Jönköpings län 440 120
  Östergötland 437 121
  Kronoberg 433 132
  Örebro län 417 118
  Halland 400 115
  Gotland 400 106
  Norrbotten 392 89
  Västernorrland 389 88
  Jämtland 364 88
  Uppsala län 357 103
  Västerbotten 234 69
  Riket 480 139

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Bankomat
Bankomat AB erbjuder människor möjlighet att ta ut och sätta in kontanter via våra välkända blå kontantautomater, som finns på fler än 500 orter i Sverige. I ungefär 180 av automaterna finns resevaluta. Bankomat utvecklar även andra bankgemensamma tjänster till banker och konsumenter. Bankomat står för trygghet, effektivitet och nytänkande.
Fakta om Kontantbarometern
Statistiken bygger på de samlade uttagen och insättningarna från Bankomats kontantautomater i landet. Beräkningen av genomsnitt per person bygger på SCB:s statistik över hela Sveriges befolkning.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in