Uttalande av Svenska Röda Korsets Riksstämma 2023

By on 5 juni, 2023
Arkivbild

Allt fler människor befinner sig i akut utsatthet. Ojämlikheten fortsätter växa med ökad polarisering och otrygghet som följd, detta stod i fokus när Svenska Röda Korset i helgen samlades till Riksstämma.

I Sverige idag finns det människor som står helt utanför samhället. I våra verksamheter möter vi människor som inte har mat för dagen eller tak över huvudet. Vi möter många som känner stor fruktan för att utvisas till länder där det råder väpnad konflikt eller där det inte går att garantera grundläggande rättigheter.

Vi ser med djup oro på ytterligare åtstramningar i en redan mycket restriktiv migrationslagstiftning. Begränsningar som riskerar leda till svåra humanitära konsekvenser, inte minst för familjer och barn, och ökade svårigheter för en hållbar inkludering i samhället.

Svenska Röda Korset har historiskt tagit ett stort ansvar i svenskt flyktingmottagande och att möta humanitär utsatthet. I all vår verksamhet arbetar vi för att skydda människor mot kränkningar av deras rättigheter och för att säkerställa människors lika värde, trygghet och rättssäkerhet i en orolig värld. Det kommer vi fortsätta göra.

Nu krävs gemensamma krafttag för att säkerställa rättigheter och trygghet som annars riskerar att överges. Vi vill se åtgärder som påskyndar och förenklar för familjer att återförenas och leva tillsammans. Det är en förutsättning för ett gemensamt och tryggt samhälle. Nya lagförslag och förändringar som påverkar människor på flykt eller i annan utsatthet måste ta hänsyn till de humanitära konsekvenserna, för den enskilde och för samhället i stort.

Vi vill särskilt understryka vikten av att Sveriges åtaganden inom ramen för internationella konventioner efterlevs och att humanitära principer ska vara vägledande i samtliga förslag som kan komma att presenteras.

I en tid där de humanitära behoven ökar krävs att vi alla lyfter blicken och står upp för Sveriges humanitära grundsyn. Detta är vårt mandat och vårt uppdrag. Svenska Röda Korset ska vara en stark röst för människor på flykt och i utsatthet.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Svenska Röda Korset

You must be logged in to post a comment Login