Utvärdering ska ge kunskaper i den fortsatta pandemibekämpningen

Av på 26 oktober, 2020
Arkivbild

Under coronapandemin har Region Örebro läns förmåga som samhällsaktör satts på prov. Nu vill regionstyrelsen utvärdera det arbete som utförts för att på så sätt dra viktiga lärdomar inför framtiden.

– Pandemin är långt ifrån över men vi tycker ändå det är viktigt att vi utifrån dagens läge och nuvarande kunskaper utvärderar det arbete vi utfört så här långt. Jag är övertygad om att vi kan ha nytta av de slutsatser vi får fram i det fortsatta arbetet med pandemin, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.

Region Örebro län har bland annat ansvar för länets hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, kultur och näringslivsutveckling. Precis som övriga delar av samhället har dessa områden påverkats av coronapandemin.

– Tack vare fantastiska insatser av våra medarbetare har vi kunnat driva vår verksamhet på ett bra sätt trots att vi utsatts för stora utmaningar och hög press. Vår ambition har hela tiden varit att upprätthålla en så normal verksamhet som möjligt men med en koncentration av resurserna på den samhällskritiska verksamheten, säger Andreas Svahn.

Enligt det beslut som regionstyrelsen fattade i dag ska regiondirektören ansvara för den utvärdering som ska fokusera på:

  • ledning och styrning,
  • hälso- och sjukvård inklusive smittskydd och vårdhygien,
  • samverkan med andra aktörer samt
  • hur övriga verksamheter inom Region Örebro län har fungerat.

– Inom respektive huvudområde får man sedan titta på till exempel hur materialförsörjning, lokalvård, kost, transport, tolkning, kommunikation och arbetsmiljö har fungerat för att på så sätt skapa en helhetsbild, säger Andreas Svahn.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Region Örebro Län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in