Vaccin mot influensa minskar risken att få hjärtinfarkt

By on 17 september, 2021
– Jag skulle önska att influensavaccinering ingick i vården efter akut hjärtsjukdom, säger Ole Fröbert.

Risken att dö efter en hjärtinfarkt minskade med 41 procent i den grupp som fick vaccin mot influensa, visar en ny forskningsstudie.

– Jag skulle önska att influensavaccinering ingick i vården efter akut hjärtsjukdom. Vi har sett att det kan rädda liv, säger Ole Fröbert, professor vid Örebro universitet och överläkare vid Universitetssjukhuset i Örebro, som lett studien.

Varje år drabbas cirka 25 000 personer av hjärtinfarkt i Sverige, och varje år dör 5 000 svenskar till följd av en hjärtinfarkt. Under influensaperioden dör fler människor till följd av hjärt- och kärlsjukdomar.

– Sedan tidigare har observationsstudier visat att influensavaccinet kan ha en skyddande effekt mot hjärtinfarkt. Nu har vi kunnat bekräfta sambandet, säger Ole Fröbert, professor och överläkare på hjärt-lung-fysiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.

Influensavaccinering är idag bara en allmän rekommendation till patienterna, och inget som ingår som en självklar del i vården efter akut hjärtsjukdom.

– Vi kunde se att dödsfall av olika orsaker, antalet hjärtinfarkter och stentorsakade blodproppar, minskade med sammantaget 28 procent i den vaccinerade gruppen jämfört med placebogruppen, säger han.

Studien IAMI, Influenza Vaccination after Myocardial Infarction, startade i oktober 2016 och har genomförts under fyra influensasäsonger. Ole Fröbert har lett studien som genomförts i åtta länder: Sverige, Danmark, Norge, Lettland, Storbritannien, Tjeckien, Bangladesh och Australien. Totalt ingick 2 571 patienter, varav 18 procent kvinnor. Medelåldern på hela gruppen var 60 år.

Deltagarna i studien fick slumpmässigt antigen influensavaccination eller placebo inom 72 timmar efter ett kranskärlsingrepp eller en sjukhusvistelse. 

Hälsa | Örebro Örebro Universitet
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet

You must be logged in to post a comment Login