Vaccinationsläget i Örebro län: 57 procent av 80-plussarna har fått tredje dosen

By on 27 november, 2021
Foto: Sadegh Nikgostar, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Örebro län och resten av landet.

Totalt har 218 573 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till vecka 46, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 87 procent av befolkningen född 2005 eller tidigare fått minst en dos. Det är en ganska genomsnittlig andel. Västerbottens län har vaccinerat flest i hela landet (91 procent).

212 647 personer eller 84 procent av alla i befolkningen 16 år och äldre i Örebro län har tagit en andra dos.

Sex av tio över 80 år har fått tredje dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. De äldsta var också först ut att erbjudas en tredje påfyllnadsdos. I Örebro län har hittills 10 824 personer – eller 57 procentav 80-plussarna – fått en tredje spruta. Det är den fjärde minsta andelen i landet.

Rekommendationen om en tredje dos har sedan utökats till att gälla alla över 18 år i prioritetsordning. Närmast på tur står personer över 65 år och personal på särskilt boende och i hemtjänst. i Örebro län har 37 procent av alla över 65 år fått en tredje dos.

Flest vaccinationer i juni i Örebro län

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni, delades som mest mer än 23 000 vaccindoser i veckan ut i Örebro län. I takt med att de flesta fått sin första dos har tempot minskat. Nu pågår utdelningen av tredje dosen, och ett arbete för att höja vaccinationstäckningen bland dem som ännu inte tagit någon dos.

Med dagens tempo, baserat på antalet som fått en första dos de senaste två veckorna, skulle det dröja 21 månader innan alla över 16 år fått ett stick.

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är enbart att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 7 305 433 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 86 procent av landets befolkning, till och med den 25 november. 82 procent har fått bägge doserna.

Skillnaden mellan olika kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Hammarö kommun (94 procent). Samtidigt har Botkyrka kommun endast vaccinerat 68 procent.

Vaccinerade per kommun i Örebro län

Kommun Antal vaccinerade med minst en dos Andel (%)
Karlskoga 23 013 90
Kumla 15 535 89
Lekeberg 5 850 88
Nora 7 801 88
Hallsberg 11 376 87
Askersund 8 484 87
Hällefors 5 020 86
Degerfors 7 070 86
Laxå 4 123 86
Örebro 110 126 86
Lindesberg 16 854 86
Ljusnarsberg 3 321 81

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Efterregistrering görs vilket betyder att uppgifterna i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden. Beräkningarna av hur många vaccinationer som gjorts i varje kommun är ungefärliga.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login