Vaccinations­läget i Örebro län 92 procent av 80-plussarna har fått tredje dosen

Av på 3 april, 2022
Arkivbild

Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Örebro län och resten av landet.

Totalt har 233 509 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till vecka tolv, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 88 procent av befolkningen fått minst en dos. Det är en ganska genomsnittlig andel. Västerbottens län har vaccinerat flest i hela landet (93 procent).

229 531 personer eller 87 procent av alla i befolkningen i Örebro län har tagit en andra dos.

Färre vaccindoser än förra veckan i Örebro län

Förra veckan delades totalt 1 374 vaccindoser ut i Örebro län. Det är färre än veckan innan (−3 039 doser), som var nationell vaccinationsvecka Till största delen rör det sig om tredje dosen, ungefär åtta av tio av de som vaccinerades förra veckan fick påfyllnadsdosen. Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Fem av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Personer över 80 år rekommenderas numera att ta en fjärde vaccinationsdos. I Örebro län har hittills 8 370 personer – eller 47 procent av 80-plussarna – fått en fjärde spruta.

Alla över 18 år rekommenderas att ta en tredje dos vaccin.

Flest vaccinationer i juni i Örebro län

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni, delades som mest mer än 23 000 vaccindoser i veckan ut i Örebro län. I takt med att de flesta fått sina första doser minskade tempot. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att inför en nationell vaccinationsvecka under vecka 11.

Med dagens tempo, baserat på antalet som fått en första dos de senaste två veckorna, skulle det dröja 17 månader innan alla fått ett stick.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 7 819 532 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 87 procent av landets befolkning, till och med den 31 mars. 85 procent har fått bägge doserna.

Skillnaden mellan olika kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Hammarö kommun (95 procent). Samtidigt har Botkyrka kommun endast vaccinerat 71 procent.

Andel vaccinerade per kommun i Örebro län
.
Kommun En dos (%) Två doser (%)
Karlskoga 92 91
Kumla 90 89
Laxå 90 88
Nora 89 88
Lekeberg 89 88
Degerfors 89 87
Hallsberg 88 87
Örebro 88 86
Askersund 88 87
Hällefors 88 86
Lindesberg 87 86
Ljusnarsberg 84 83

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.
Från och med den 1 februari 2021 är andel av befolkningen 12 år och äldre beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2021-11-01 (födda 2009 och tidigare). Tidigare har SCB:s statistik från 2020-12-31 använts. I samband med dessa ändringar har antalet och andelen vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser minskat jämfört med tidigare veckor.
Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.
Efterregistrering görs vilket betyder att uppgifterna i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden.
Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in