Vaccinationsläget i Örebro: Nu har 12,9 procent fått sin första dos

Av på 27 mars, 2021
Arkivbild.

Vaccineringen mot covid-19 är igång i Sverige. Här är de senaste siffrorna om hur det går i Örebro kommun och Örebro län.

Totalt har 15 857 personer i Örebro fått sin första vaccindos fram till vecka elva, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 12,9 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Det är en ganska genomsnittlig andel.

I hela Örebro län har 34 091 doser getts ut fram till vecka elva, vilket motsvarar 14,1 procent av den vuxna befolkningen.

Vaccinationstakten minskar i Örebro län
Förra veckan delades totalt 3 768 vaccindoser ut i Örebro län (veckostatistiken finns än så länge bara på regionnivå). Det är färre än veckan innan (−3 131 personer). Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Fyra av tio 70-plussare har fått vaccin
Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför är det framför allt äldre som fått vaccin hittills.

I Örebro län har nu 36,6 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos. Men skillnaderna är stora: 78,8 procent av de allra äldsta, 90-plussarna, har fått sin första dos, jämfört med bara 14,2 procent av 70- till 79-åringarna.

I hela landet syns en positiv effekt av vaccineringen: sedan sista veckan i januari faller antalet nya fall på äldreboenden snabbare än i hela befolkningen. Dessa siffror finns inte nedbrutna per region.

Vaccinationstakten behöver öka betydligt
Regeringens målsättning är att alla vuxna ska erbjudas vaccin innan slutet på juni. Vi är ännu i starten av vaccineringen och takten kommer att öka rejält under kommande månader, men med den nuvarande vaccinationstakten kommer vi inte att nå det målet.

I dagens tempo, baserat på antalet vaccinerade de senaste två veckorna, kommer 39 procent av alla vuxna i Örebro län att ha fått minst en vaccindos vid slutet på juni. Det skulle dröja tolv månader innan målet nås.

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget i sommar, eftersom takten väntas öka kraftigt med fler godkända vaccin och större vaccinleveranser under våren.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo
Totalt har 1 005 559 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 12,3 procent av landets befolkning, fram tills 25 mars. 5,3 procent har fått bägge doser.

Skillnaden mellan kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Malå kommun (25,8 procent). Samtidigt har Lerums kommun endast vaccinerat 7,1 procent.

Vaccinerade per kommun i Örebro Län

Kommun Antal vaccinerade med minst en dos Andel (%)
Nora 1 433 16,8
Karlskoga 4 044 16,6
Degerfors 1 290 16,4
Lindesberg 3 068 16,3
Laxå 725 15,7
Ljusnarsberg 582 14,8
Lekeberg 929 14,6
Hallsberg 1 819 14,6
Askersund 1 334 14,3
Hällefors 786 14
Kumla 2 224 13,3
Örebro 15 857 12,9

Metod och kommentarer
Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

I en tidigare version av denna rapport visade Folkhälsomyndighetens siffror för vissa regioner att över 100 procent av invånare över 90 år vaccinerats. Detta var enligt myndigheten en effekt av att en del personer som var 89 år i befolkningsstatistiken hunnit fylla 90 innan de fått vaccinet. Detta har nu korrigerats med uppdaterad befolkningsstatisik.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in