Vaccinations­takten fortsätter att minska i Örebro län

Av på 11 maj, 2022
Arkivbild

Vaccinationstakten minskade i Örebro län förra veckan, nu har 62 procent av 65-plussarna fått fjärde dosen.

Totalt har 233 707 personer tagit minst en dos vaccin till och med vecka 17 i Örebro län. Det innebär att 89 procent av befolkningen 12 år och äldre fått första dosen. Jämfört med övriga regioner är det en ganska genomsnittlig siffra.

Högst andel har Västerbottens län, 93 procent. I Skåne län, däremot, har hittills bara 84 procent tagit första sprutan.

I Örebro län har Karlskoga kommun högst andel som fått första sprutan, 92  procent, högsta siffran i landet finns i Hammarö kommun (95 procent). 

Ljusnarsbergs kommun ligger sist i länet, med 84 procent – jämfört med Sverigejumbon Botkyrka kommun där bara 71 procent fått ett stick.

229 906 personer har fått sin andra dos, vilket är 87 procent av befolkningen– också det en ganska genomsnittlig siffra jämfört med riket i stort. Även när det gäller den andra dosen ligger Västerbottens län i topp, med 91 procent. När det gäller andradosen ligger Stockholms län i andra änden av listan, där 81 procent fått andra sprutan.

Här ligger Karlskoga kommun i topp bland kommunerna i Örebro län medan Karlskoga kommun – återigen – ligger i topp i riket, medan Ljusnarsbergs kommun , precis som när det gäller första dosen, har lägst andel vaccinerade i länet. Botkyrka kommun är den kommun i landet där minst andel fått också andra dosen.

Andel vaccinerade per kommun i Örebro län

Kommun En dos (%) Två doser (%) Tre doser (%) Fyra doser (%)
Askersund 88 87 73 66
Degerfors 89 87 72 57
Hallsberg 88 87 71 66
Hällefors 88 86 69 55
Karlskoga 92 91 75 65
Kumla 90 89 71 64
Laxå 90 88 74 60
Lekeberg 89 88 70 61
Lindesberg 87 86 69 61
Ljusnarsberg 84 83 67 50
Nora 89 88 72 59
Örebro 88 86 66 62
.
Dos ett och två: Andel av befolkning 12 år och äldre. Dos tre: Andel av befolkning 18 år och äldre. Dos fyra: Andel av befolkning 65 år och äldre. Källa: Folkhälsomyndigheten

Påfyllnadsdoser

Efter de två första doserna rekommenderar Folkhälsomyndigheten delar av befolkningen att ta ytterligare doser, påfyllnadsdoser. Alla över 18 år bör ta en tredje spruta ungefär tre månader efter sin andra, skriver myndigheten. I Örebro län har hittills 166 612 personer tagit en tredje spruta, motsvarande 69 procent av befolkningen 18 år och äldre. Det är en ganska genomsnittlig siffra i riket i stort. När det gäller dos tre har man kommit längst i Värmlands län (74 procent) medan det återigen går långsammast i Skåne län (59 procent).

Flest tredjedoser i Örebro län har återigen getts i Karlskoga kommun (75 procent). Samtidigt har 66 procent fått ett tredje stick i Örebro kommun. Flest tredjedoser i landet har delats ut Vadstena kommun (80 procent) medan Botkyrka kommun återigen släpar efter (43 procent).

Sju av tio över 80 år har fått fjärde dosen

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Därför har äldre prioriterats i vaccineringen. Nu rekommenderas personer över 65 år att ta en fjärde vaccinationsdos, tidigare har den rekommendationen gällt personer över 80 år. I Örebro län har hittills 69 procent av 80-plussarna fått en fjärde spruta.

Sett till hela den aktuella befolkningen, 65 år och äldre, har 41 113 personer – eller 62 procent – fått fjärde dosen. Därmed har man kommit näst längst i landet. Högst andel fjärdedosvaccinerade 65-plussare finns i Östergötlands län, där 62 procent fått fjärde dosen. På kommunnivå har 66 procent fått den fjärde dosen i Askersunds kommun, vilket är högsta andelen i Örebro län, medan Kristinehamns kommun har kommit längst i landet med 74 procent. Lägst andel som fått fjärde dosen i Örebro län finns i Ljusnarsbergs kommun (50 procent). I hela riket ligger Svalövs kommun sist (24 procent).

Vaccinationstakten minskar i Örebro län

Förra veckan gavs 5 246 vaccindoser i Örebro län. Precis som i riket i stort är det en minskning jämfört med veckan innan (−3 049 doser). Nio av tio stick förra veckan gällde den fjärde dosen medan en av tio var tredjedoser.

I massvaccinationens mest intensiva fas, i juni 2021, delades som mest fler än 23 000 vaccindoser i veckan ut i Örebro län.

7,8 miljoner svenskar har påbörjat vaccineringen

Sedan massvaccinationens inleddes kring årskiftet 2021-2022 har 7 814 034 personer fått minst en dos i Sverige totalt. Det motsvarar 87 procent av befolkningen 12 år eller äldre. Vidare har 85 procent fått två doser. Av den vuxna befolkningen, 18 år eller äldre, har 64 procent tagit en tredje dos och av de över 65 år har 50 procent fått en fjärde.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod och kommentarer
Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.
Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.
Efterregistrering görs vilket betyder att uppgifterna i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in