Vaccinationstakten minskar i Örebro län

Av på 4 september, 2021
Arkivbild

Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Örebro län och resten av landet.

Totalt har 201 721 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till vecka 34, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 84 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos. Det är en ganska genomsnittlig andel. Värmlands län har vaccinerat flest i hela landet (88 procent).

Folkhälsomyndigheten redovisar just nu statistik för ungdomar separat, och enbart på länsnivå. I Örebro län har 49 procent fått sin första dos och 3 procent är färdigvaccinerade.

Vaccinationstakten minskar i Örebro län

Förra veckan delades totalt 9 942 vaccindoser ut i Örebro län. Det är färre än veckan innan (−3 450 personer). Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Nio av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför var äldre först på tur i vaccineringen, som allt eftersom öppnat upp för alla åldersgrupper.

I Örebro län har 95 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Vaccinationstakten behöver öka något

Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha erbjudits minst en dos den 19 september. Det ursprungliga målet var att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram tre gånger. Från och med mitten på juli har alla vuxna i Sverige kunnat få vaccin.

I dagens tempo, baserat på antalet som fått en första dos de senaste två veckorna, kommer 86 procent av alla vuxna i Örebro län att ha fått minst en vaccindos vid mitten på september. Det skulle dröja fem månader innan målet nås.

 

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är enbart att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget. Vaccinleveranser är högre än de varit under början av året, men å andra sidan går numera allra största delen till andra vaccindoser.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo

Skillnaden mellan kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Hammarö kommun (93 procent). Samtidigt har Botkyrka kommun endast vaccinerat 64 procent.

VACCINERADE PER KOMMUN I ÖREBRO LÄN

Kommun Antal vaccinerade med minst en dos Andel (%)
Karlskoga 21 420 88
Kumla 14 279 86
Nora 7 277 85
Lekeberg 5 435 85
Askersund 7 905 85
Hallsberg 10 507 84
Degerfors 6 592 84
Laxå 3 861 84
Lindesberg 15 649 83
Örebro 101 229 82
Hällefors 4 490 80
Ljusnarsberg 3 077 78

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in