Vaccinations­takten ökar i Örebro län

By on 16 oktober, 2021
Foto: Tim Reckmann, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Här är de senaste siffrorna om hur vaccineringen mot covid-19 går i Örebro län och resten av landet.

Totalt har 216 171 personer i Örebro län fått sin första vaccindos fram till vecka 40, enligt Nationella vaccinationsregistret.

Det innebär att 86 procent av befolkningen född 2005 eller tidigare fått minst en dos. Det är en ganska genomsnittlig andel. Västerbottens län har vaccinerat flest i hela landet (91 procent).

Fler vaccindoser än förra veckan i Örebro län

Förra veckan delades totalt 3 593 vaccindoser ut i Örebro län. Det är fler än veckan innan (+693 personer). Följande bild visar utvecklingen vecka för vecka.

Nio av tio 70-plussare har fått vaccin

Äldre personer är betydligt mer sårbara för det nya coronaviruset än yngre. Omkring 90 procent av alla som dött i covid-19 har varit äldre än 70 år. Därför var äldre först på tur i vaccineringen, som allt eftersom öppnat upp för alla åldersgrupper.

I Örebro län har 95 procent av befolkningen över 70 år fått minst en vaccindos.

Vaccinationstakten har mattats av i Örebro län

Regeringens målsättning är att alla över 18 år ska ha erbjudits minst en dos den 19 september. Det ursprungliga målet var att alla skulle ha erbjudits vaccin till halvårsskiftet, men datumet har i och med leveransproblem fått skjutas fram tre gånger. Från och med mitten på juli har alla vuxna i Sverige kunnat få vaccin. I takt med att de flesta fått sin första dos har tempot minskat och just nu pågår ett arbete för att höja vaccinationstäckningen bland dem som ännu inte tagit någon dos. Under hösten kommer även barn mellan 12-15 år att erbjudas vaccin.

Med dagens tempo, baserat på antalet som fått en första dos de senaste två veckorna, skulle det dröja tio månader innan alla över 16 år vaccinerats.

Den här grafen ska dock läsas med en nypa salt. Syftet är enbart att illustrera nuvarande takt, inte att förutspå läget. Vaccinleveranser är högre än de varit under början av året, men å andra sidan går numera allra största delen till andra vaccindoser.

Örebro län håller ett genomsnittligt tempo

Totalt har 7 205 874 personer i hela Sverige fått minst en dos, vilket motsvarar 84 procent av landets befolkning, fram tills 14 oktober. 79 procent har fått bägge doserna.

Skillnaden mellan kommuner är betydande. Kommunen som vaccinerat störst andel är Hammarö kommun (94 procent). Samtidigt har Botkyrka kommun endast vaccinerat 67 procent.

Vaccinerade per kommun i Örebro län

Kommun Antal vaccinerade med minst en dos Andel (%)
Karlskoga 22 796 90
Kumla 15 410 88
Lekeberg 5 795 87
Nora 7 723 87
Askersund 8 419 87
Hallsberg 11 273 87
Laxå 4 114 86
Degerfors 7 015 86
Örebro 108 818 85
Lindesberg 16 675 85
Hällefors 4 885 84
Ljusnarsberg 3 291 81

Metod och kommentarer

Data över vaccinerade per kommun och län rapporteras in till Nationella vaccinationsregistret och publiceras av Folkhälsomyndigheten. Den uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Det faktiska antalet vaccinationer är något högre än siffrorna som finns inrapporterade, på grund av eftersläpning i rapporteringen.

Nationella siffror över antal vaccinerade publiceras också av Folkhälsomyndigheten men uppdateras lite oftare, varje tisdag till fredag.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Newsworthy

You must be logged in to post a comment Login