Vaccinera dig mot covid-19 och stanna hemma när du är sjuk

By on 16 augusti, 2022
Arkivbild

När många återgår till skolor och arbetsplatser efter lov och semestrar kan vi nu, liksom varje år, räkna med att fler får luftvägsinfektioner, även covid-19. Gällande rekommendationer till allmänheten är att stanna hemma när man är sjuk med symtom som kan vara covid-19, och att vaccinera sig.

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig.

– Syftet med vaccinationerna är att skydda mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Även om det kommer nya virusvarianter så att vaccinerna skyddar mindre bra mot smittspridning så ger de fortsatt ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom. Så det är klokt att vaccinera sig, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Vuxna som inte har vaccinerat sig bör vara särskilt försiktiga, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Inom vård och omsorg gäller fortsatt testning och smittspårning bland personal, patienter och brukare. Inom vård och omsorg är det också viktigt att följa basala hygienrutiner för att hindra spridning av både covid-19 och andra infektionssjukdomar.

Den som blir sjuk med symtom som kan vara covid-19, som feber, halsont, hosta eller snuva, stannar hemma. Det gäller alla åldrar, det vill säga även barn, inklusive den som är vaccinerad eller tidigare har haft covid-19.

– Barn och vuxna kan återgå till arbetet, skolan, förskolan och fritidsaktiviteter när man har blivit frisk. Ibland kan olika restsymtom från luftvägarna finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk, som rethosta och nästäppa, säger Sara Byfors.

Under sommaren har smittspridningen av covid-19 ökat i Sverige, och i många andra länder, trots att viruset tidigare har spridits i främst under vinterhalvåret.

– Det är för tidigt att säga hur spridningen av covid-19 kan se ut under hösten, men vi vet sedan tidigare att fler får luftvägsinfektioner i samband med återgång till arbete, skola och förskola efter sommarledigheterna, säger Sara Byfors.

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

You must be logged in to post a comment Login