Vaccinplanering vecka 23 – öppnar för personer födda 1976 och tidigare

Av på 4 juni, 2021

Under vecka 23 vaccinerar Region Örebro län med 22 000 doser vaccin. Nu pågår vaccination i fas fyra. I helgen är det personer födda 1971 och tidigare som ska boka tid för vaccination. Från och med måndag öppnar bokningen för personer som är födda 1976 och tidigare.

Under vecka 23 kommer Region Örebro län att vaccinera med 22 000 doser vaccin. Vaccindoserna fördelas både till dem som får första och andra sprutan. I helgen, 5 till 6 juni, är det personer födda 1971 och tidigare som ska boka tid för vaccination. Från och med måndag kommer personer som är födda 1976 och tidigare att kunna boka tid. Bokningen fortsätter också att vara öppen för alla tidigare grupper.

– Nu i juni får vi större leveranser av vaccin och kommer att kunna gå neråt i åldrarna i en bra takt. Det är dock under förutsättning att leveranserna blir som utlovat. Eftersom vi måste ha vaccin både till första och andra dosen behöver vi tänka långsiktigt och i två steg när vi planerar, säger Erik Fredholm, ansvarig apotekare i Region Örebro län.

De här vaccineras nu

  • De som kan boka tid för vaccination under vecka 23 är:
  • Du som är född 1976 eller tidigare.
  • Du som är 18 år eller äldre och tillhör en utpekad riskgrupp.
  • Du som är 18 år eller äldre, gravid och har passerat graviditetsvecka 12. 
  • Du som har hemtjänst eller bor med någon som har hemtjänst.
  • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS, har boendestöd eller personlig assistans.

Du som arbetar i hemsjukvård, i hemtjänst eller på särskilda boenden, som boendestödjare eller personlig assistent samt vård- och omsorgspersonal som arbetar vårdnära.

För unga med kronisk sjukdom gäller speciella rekommendationer. De som berörs får mer information via sin vårdkontakt. 

50 procent har fått första dosen vaccin

I Örebro län har 122 957 personer fått sin första dos vaccin och 65 482 personer den andra. Det innebär 50,15 respektive 26,77 procent av länets befolkning. Siffrorna kan komma att justeras upp i efterhand.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Region Örebro län

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in