Vad händer om man upptäcker att den nyförvärvade bostaden är behäftad med fel

By on 9 december, 2018
Det är din skyldighet att se till att bostaden inte är behäftad med fel

Du har som köpare ett långtgående ansvar för att bostaden du köper inte är behäftad med fel

Köparen har ett långgående ansvar vid bostadsköp, det är alltså ditt ansvar som köpare att kontrollera en bostad som du ämnar att köpa. Bestämmelserna återfinns i Jordabalken och du kan inte komma efteråt och begära att eventuella fel du borde ha upptäckt vid din undersökning ska åtgärdas, eller att någon ersättning härför ska utges. 

Din undersökningsplikt är som sagt tämligen långgående och du måste även kunna hitta fel som för dig kan vara dolda men som en sakkunnig kunnat upptäcka förhållandevis enkelt, för att verkligen vara säker på att du gör rätt vid ett bostadsköp kan det vara bra att anlita en – eller flera – besiktningsmän som är erfarna och opartiska.

Det är som privatperson svårt att veta var och vad man ska söka efter, trots det läggs ett stort ansvar på dig som köpare. Grunden är att säljaren inte ska behöva gå oviss om affären gick bra eller om något kan hända längre fram i tiden, säljaren ska alltså kunna sitta säkert pga. din egen skyldighet att undersöka objektet.

Missar man en vattenskada kan det ha stor inverkan på affären från ditt perspektiv, något som kan bli en dyrköpt läxa. En undersökning kan bestå i att du tittar i badrum, kök och andra utrymmen där vatten används och under mattor för att leta efter eventuella vattenskador, något som kan vara svårupptäckt om man inte har erfarenhet.

Förutom besiktningsman kan du även anlita en elektriker för att kontrollera elen, låt dig inte luras av att bostaden eller huset säljs som är kontrollerat eller har blivit besiktad, det är fortfarande ditt ansvar som köpare att se till att bostaden är i det skick du själv önskar vid förvärvet.

Undersökningsplikten kvarstår alltså trots tidigare besiktningar och ligger på dig som köpare. I det fall säljaren garanterat dig, gjort vissa specifika utfästelser, om delars av bostadens status som sedan visar sig vara fel kan säljaren bli ersättningsskyldig. Men aldrig för något som säljaren berättat för dig i samband med försäljningen.

Oavsett vill du inte hamna i den situationen där du måste häva ett köp eller dra säljaren inför rätta, var alltid noga och ta dig god tid att undersöka bostadens alla delar. Du ska trots allt använda bostaden i många år framöver och med stor sannolikhet tillryggalägga tusentals mil på dess ytor.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login