Vagabonds Resebarometer 2022: Svenska folkets resvanor

By on 19 april, 2022

Ett år höll vi oss hemma på grund av pandemin. 2021, det andra coronaåret, tog utlandsresandet fart igen. Men det är långt kvar innan vi reser så mycket som vi gjorde innan viruset slog till.

2020, det första coronaåret, slutade vi nästan helt att resa utomlands. Fritidsresorna minskade med 84 procent – den största minskningen sedan andra världskriget. De flesta av de utlandsresor vi ändå gjorde under första coronaåret skedde i januari och februari då pandemin ännu inte brutit ut. Resten av året ägnade sig de flesta åt Svemester.
Men sommaren 2021, halvvägs in i det andra coronaåret, började vi resa utomlands igen. Antalet utlandsresor ökade fyrfaldigt (+430 procent) jämfört med året före. Det låter som imponerande stor ökning, men man måste betänka att det var i jämförelse med det värsta bottenåret för utlandsresandet i modern tid.

Pandemins och krigets effekt på resandet

På kort sikt:

• Fler resor till resmål som upplevs som säkra
• Fler resor västerut.
• Färre resor till Asien och östra Europa.
• Fler reser till väst- och sydeuropeiska länder. Kanske också till Nordamerika.
• Mer Svemester.

På lång sikt:

• Kriser glöms bort, utlandsresandet återgår till att se ut som före pandemin.
• Ökat miljömedvetandet.
• Färre flygresor, fler tågresor som effekt av ökat miljömedvetande och nya internationella tåglinjer.
• Färre resor till överturistifierade hotspots. Gäller både Barcelona och Kebnekaise.
• Fortsatt ökat intresse för aktiviteter i naturen.

Så reser vi i framtiden

Pandemin blev inte den tankeställare när det gäller flygresandet som många hoppats på. 9 av 10 säger att de framöver ska resa lika mycket som vanligt. Men Ukrainakriget kan komma att ställa allt på ända.

Frågan är hur vi kommer att resa i år och nästa år. Det har vi förstås också frågat i Vagabonds Resebarometer. En hypotes har varit att pandemin varit en tankeställare som fått oss att ifrågasätta vårt utlandsresande på grund av flygets effekter på klimatet.

Men bara 9 procent svarar att de tänker så och därför kommer att resa mindre i framtiden. 20 procent säger att de tänker resa mindre, men av helt andra skäl. En majoritet av svenskarna (69 procent) planerar att resa precis som vanligt när alla restriktioner är släppta och munskyddskrav avskaffade. 20 procent svarar ändå att de planerar att resa på ett miljövänligare sätt. Det talar för något mindre flyg- och något fler tågresor i framtiden.

Svenskarnas resande senaste fem åren

År Antal utlandsresor (+18 år)*

2017 11,6 milj
2018 11 milj
2019 12 milj
2020 1,9 milj
2021 8,2 milj

* Lägger man till barnen (0–17 år) blir totalsiffran cirka 33 procent högre.

Tio-i-topp-listan

Land (förra årets placering) 2021 2020 2019
1. SPANIEN (1) 1 013 000 298 000 1 827 00
2. TYSKLAND (4) 479 000 106 000 899 000
3. DANMARK (2) 469 000 161 000 1 136 000
4. GREKLAND (6) 362 000 71 000 676 000
5. FINLAND (3) 300 000 112 000 633 000
6. ITALIEN (9) 272 000 65 000 634 000
7. NORGE (10) 247 000 61 000 466 000
8. FRANKRIKE (7) 214 000 69 000 476 000
9. TURKIET (14) 187 000 41 000 247 000
10. STORBRITANNIEN (8) 132 000 69 000 532 000

Resebarometern är Sveriges enda oberoende undersökning av svenskarnas resvanor. Resebarometern, som sedan 2016 görs i samarbete med försäkringsbolaget Europeiska ERV, är en totalundersökning som räknar antalet semesterresor oavsett resebolag, bokningsmetod och transportsätt.

Nöje | Sverige
Örebronyheter

Källa: Story House Egmont

You must be logged in to post a comment Login