Våldet frodas längs gränsen mellan USA och Mexiko

By on 15 december, 2018
De flesta centralamerikanska flyktingar passerar staden Veracruz där vi bistår med vård och pyskologiskt stöd. Foto: Christina Simons

Nya gränsregler gör det allt svårare för flyktingar och migranter från Centralamerika att bli insläppta i USA. Men precis som i hemländerna är risken för våld längs den mexikanska gränsen överhängande. Nu tvingas de välja mellan att återvända till en våldsam tillvaro i hemlandet – eller stanna kvar i en extremt utsatt situation vid gränsen.

Läkare Utan Gränser finns på plats i ett antal skyddsboende i Mexiko där centralamerikanska flyktingar kan ta igen sig och få vård och stöd. Bland dem som vårdats av våra team har 68 procent utsatts för våld på vägen genom Mexiko. En tredjedel av kvinnorna har utsatts för sexuellt våld. Detta är en tydlig indikation på att migranter och flyktingar är särskilt sårbara för våld och att Mexiko inte är ett säkert land för de tusentals människor som varje år försöker ta sig norrut till USA.

– Vi talar om människor som är i desperat behov av olika slags skydd, som till exempel asyl. Många av dem är extremt utsatta, såväl i hemlandet som i Mexiko. Att tvinga dem att stanna i Mexiko är både inhumant och olagligt, säger Sergio Martin, ansvarig för Läkare Utan Gränsers arbete i Mexiko.

Lång väg till trygghet
Majoriteten kommer från Honduras, El Salvador och Guatemala – länder där de riskerar att misshandlas, utpressas eller tvingas in i kriminella gäng. För att överleva ger de sig iväg norrut. Många vill till USA men för andra räcker det med att komma undan den våldsamma vardagen i hemlandet. Men vägen till trygghet är lång. Rutten genom Mexiko kontrolleras av kriminella organisationer som utsätter migranterna för ännu mer våld, och ännu fler grymheter, däribland kidnappning, trafficking och tortyr.

För att sätta stopp på de flyendes möjligheter att ta sig in i USA – för att där söka asyl – har gränsen stängts och militariserats. Amerikanska myndigheter har även gjort inskränkningar i vad som är att betrakta som asylskäl, till exempel genom att ta bort gängvåld och våld i hemmet som giltiga skäl. Familjer har separerats och barn placerats i förvar på den amerikanska sidan. Det har skett massdeportationer av migranter som lyckats ta sig över gränsen, och de deporterade har förts till ställen som inte kan anses säkra.

Var fjärde har kidnappats

– Det förslag om ett totalförbud mot asyl som har lagts fram av den amerikanska regeringen ligger visserligen på is. Men många av våra patienter berättar att de inte vågar ta sig över gränsen. De är rädda att de inte kommer att kunna söka asyl och istället deporteras till länder där deras liv är i fara, säger Sergio Martin.

Istället blir de kvar i Mexiko, i veckor och månader. Där befinner de sig i en extremt utsatt position. De senaste två månaderna har till exempel var fjärde patient som fått psykologiskt stöd av Läkare Utan Gränser kidnappats. Och detta enbart i staden Nuevo Laredo.

I mer än sex år har Läkare Utan Gränser bistått med sjukvård och psykologisk hjälp till migranter och flyktingar längs vägen genom Mexiko. Under hela den här tiden har våra team kunnat dokumentera hur sårbara de är och hur omfattande våldet är som de utsätts för, såväl av kriminella grupper som av mexikanska myndigheter.

– Berörda regeringar måste hitta en lösning på den humanitära krisen i regionen. De människor som befinner sig på flykt måste få humanitärt stöd och skydd undan våldet, både i hemlandet och längs vägen genom Mexiko, säger Sergio Martin.

Världen
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login