Våldet i Palestina och Israel, sjukvården måste skyddas

Av på 21 maj, 2021

Det upptrappade våldet i Palestina och Israel sätter hård press på sjukvårdssystemet. I Gaza riskerar sjukvården att kollapsa, och läget är ansträngt även på Västbanken och i östra Jerusalem.

En sjukvårdare från Palestinska Röda Halvmånen tar hand om en skadad sjukvårdare från palestinska hemvärnet i staden Albireh.

− Om antalet skadade fortsätter att öka kommer sjukvården i Gaza inte att mäkta med. Redan nu kämpar läkare och sjukvårdspersonal för att ge vård under fortsatta flyganfall. Det finns också en rädsla för att bränslet till generatorerna som håller igång sjukhusen och klinikerna snart tar slut, säger Margareta Wahlström, ordförande i Svenska Röda Korset.

Skadade måste få vård och sjukhus och sjukvårdspersonal får inte angripas. Ambulanser måste ges fri lejd att hjälpa skadade och transportera dem till sjukhus. Byggnader och vägar har dock förstörts i bombningarna och detta försvårar framkomligheten 

På sjukhusen i Gaza råder också stor brist på utrustning och mediciner. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har levererat bårar, sjukhussängar och sjukvårdsutrustning, men mer medicinsk hjälp behövs. 

− Sammantaget har medicinska team och volontärer från Palestinska Röda Halvmånen tagit hand om fler än 5 000 människor, varav cirka 70 dödsfall. 28 ambulanser och över 400 förare är igång. Samtidigt stiger antalet skadade i östra Jerusalem och de medicinska sjukvårdsteamen är under stor press, säger Margareta Wahlström. 

− Även i Israel arbetar vår systerförening Magen David Adom (MDA) intensivt och har ryckt ut med medicinska akutteam och ambulanser för att hjälpa människor i behov av vård eller traumabehandling efter raketbeskjutning.  

MDA har 1 000 anställda och lika många volontärer. Hittills har man tagit hand om drygt 700 människor i Israel som skadats fysiskt eller psykiskt i raketattacker och upplopp. Blodgivningscentraler är igång för att bistå vården. 

Den våldsamma situationen i Israel och Palestina, där civila och sjukvården hamnar i skottlinjen, måste få ett slut. Civila måste skyddas och hjälp och vård måste få komma fram. 

Vi påminner alla parter att direkta och godtyckliga attacker mot civila är förbjudna enligt internationell humanitär rätt, att alla attacker måste vara proportionerliga och att alla nödvändiga försiktighetsåtgärder måste vidtas för att undvika att civila skadas. Strider i tätbefolkade områden orsakar oundvikligen fruktansvärt mänskligt lidande. 

Vi uppmanar alla med inflytande att minska upptrappningen och förhindra ytterligare våld och betonar vikten av att skydda civila i enlighet med internationell humanitär rätt. 

Palestinska Röda Halvmånen (PRCS) och David Adom (MDA) är medlemmar i den världsomspännande Internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen där det humanitära arbetet sker enligt grundprinciperna humanitet, opartiskhet och neutralitet. 

Världen
Örebronyheter

Källa: Röda Korset

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in