Välfärdsbrott och otillåten påverkan ökar i kommunerna

By on 9 november, 2021

Otillåtna försök att påverka tjänstemän inom kommuner är ett ökande problem i kommuner. Samtidigt saknar de flesta kommuner kompetens, verktyg och en bra samordning för att få bukt med välfärdsbrottslighet och påverkansförsök. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Rapporten består av en intervjustudie baserad på svar från tjänstepersoner i 30 kommuner. Den identifierar utmaningar som kommuner möter kopplat till välfärdsbrott och otillåten påverkan. Rapporten ger en samlad bild av önskemål om ökad kunskap och strukturerat arbete kring välfärdsbrott och otillåten påverkan.

I rapporten framgår att utsatthet för otillåten påverkan i det dagliga arbetet kan leda till en tystnadskultur. Enligt de intervjuade tjänstepersonerna utgör detta inte bara ett arbetsmiljöproblem utan även ett hot mot demokratin. De som arbetar i socioekonomiskt utsatta områden vittnar även om att kriminella försöker påverka beslut, vilket leder till självcensur.

– Den offentliga sektorn ska fatta beslut och behandla medborgare likvärdigt utifrån objektiva grunder. Försöken att på ett otillåtet sätt påverka enskilda tjänstepersoners beslutsfattande är därför väldigt allvarligt. Offentligt anställda ska kunna känna sig trygga i att fatta beslut utan risk för hot eller att tystas ner, säger Hayaat Ibrahim, generalsekreterare Institutet Mot Mutor (IMM).

Viktigt med diskussioner på arbetsplatsen

SKR framhåller i rapporten vikten av att ha diskussioner om välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan på arbetsplatsen. De listar även upp hur SKR kan stötta kommunerna i det förebyggande arbetet, bland annat genom att ta fram verktyg för hur man kan föra sådana diskussioner. Det är samtidigt viktigt att kommunerna arbetar internt med rutiner för incidenthantering och hur tjänstepersoner kan stöttas. Detta för att kunna ha en beredskap när det dyker upp rapporter om oegentligheter.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Institutet Mot Mutor

You must be logged in to post a comment Login