Välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamheter ska stoppas

By on 13 juni, 2024
Arkivbild

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att kartlägga välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamheter. Läkemedelsverket ska också analysera hur denna typ av brottslighet kan förebyggas, förhindras och upptäckas.

Om Läkemedelsverket bedömer att det behövs författningsändringar ska myndigheten lämna förslag på sådana.

– Vi välkomnar uppdraget. Den som vill öppna och driva apotek måste beviljas ett tillstånd från Läkemedelsverket och se till att verksamheten uppfyller kraven i flera lagar, förordningar och föreskrifter. Uppdraget att kartlägga och analysera hur välfärdsbrottslighet inom apoteksverksamhet kan förebyggas, förhindras och upptäckas faller väl inom vår verksamhet, säger Annika Babra enhetschef för Läkemedelsverkets tillsynsverksamhet för apotek.

Läkemedelsverket ansvarar för kontrollen av apoteken. Alla apotek som har tillstånd i Sverige skyltar med den nationella apotekssymbolen, även på sina webbplatser. På webbplatserna ska även de EU-gemensamma symbolerna finnas.

Läkemedelsverket ska senast den 25 september 2025 lämna en slutredovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Läkemedelsverket

You must be logged in to post a comment Login