”Välfärdsekonomerna” – ny expertgrupp med fokus på coronakrisen

Av på 5 juli, 2020

Kommuninvest har tagit initiativ till en tillfällig expertgrupp, ”Välfärdsekonomerna”, för analys av kommuners och regioners ekonomi i coronakrisens spår.

Krisen skapar inte bara allmänt sett ett tuffare ekonomiskt läge för kommuner och regioner. Den ger även upphov till ett antal specifika problem och frågor kring bl a likviditetshantering, investeringar, konjunkturpolitik, ”vårdskuld”, ”social skuld”, skatteunderlag, utjämningssystem, kollektivtrafik, kompetensförsörjning och förändrade arbetssätt. 

Expertgruppen ska identifiera, analysera och ta fram rekommendationer i några av de viktigaste och svåraste frågeställningarna. Den ska ligga nära praktiken och fokusera på aktuella utmaningar i de kommunala och regionala verksamheterna.

Expertgruppen, som precis dragit igång sitt arbete, har en oberoende roll. Kommuninvest står för resurser och support. Men deltagarna i gruppen äger såväl agenda som arbetsformer och svarar för vad gruppen gör och säger. Sekretariatet, som placeras på Kommuninvest, leds gemensamt av Emelie Värja, forskningsansvarig, och David Ljung, kommunikationschef.

Ambitionen i sammansättningen av gruppen har varit att skapa en mångsidig mix av den bästa expertisen på området.

De personer som nu finns med är:

  • Emelie Värja, forskningsansvarig Kommuninvest
  • Annika Wallenskog, chefsekonom SKR
  • Clas Olsson, generaldirektör Ekonomistyrningsverket
  • Henrik Berggren, ekonomianalytiker Täby kommun
  • Lars Hultkrantz, professor emeritus i nationalekonomi, Örebro Universitet
  • Roger Molin, konsult, tidigare chef på SKR och nationell samordnare för vårdval och kroniska sjukdomar på socialdepartementet
  • Katarina Holmgren, ekonomidirektör Region Stockholm
  • Susanne Spector, senioranalytiker Nordea
  • Sören Häggroth, ordförande Kommuninvest ekonomisk förenings forskningsberedning, tidigare statssekreterare med ansvar för bl a kommunala frågor

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa Kommuninvest
Expertgruppens webbsida: www.kommuninvest.se/valfardsekonomerna/

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in