Välgörenhet med hjärta – Forever Giving

By on 17 juli, 2018

Att som företag arbeta med välgörenhet är högaktuellt, samhällsengagemang attraherar både kunder och samarbetspartners. Och det handlar om mer än pengar – att ge tid och kraft är minst lika viktigt.

Så kallat CSR (Corporate Social Responsibility) är ett hett ämne. Att som företag ta ett större ansvar i samhället ligger i tiden. Framför allt de yngre attraheras av företag som arbetar med hållbarhet och samhällsengagemang. För att locka till sig ung kompetens och unga kunder är det viktigt att ha ett tydligt syfte.

Eller som entreprenören Elon Musk har sagt: ”Putting in long hours for a company is hard. Putting in long hours for a purpose is easy!”. Ett tydligt och positivt syfte är att göra verklig nytta i samhället, helt enkelt att bidra och ta ansvar och försöka vara en del av lösningen istället för en del av problemet.

Forever globalt
Forever Living har förändrat livet för miljontals människor världen över. Att hjälpa andra är helt enkelt Forever Livings affärsidé. Inte konstigt då att välgörenhet spelar en så viktig roll. Det visar sig bland annat då de anordnar olika välgörenhetsprojekt, där alla inom Forever Living som vill deltar med själ och hjärta. Det har varit allt från globala insatser som att packa över en miljon måltider, varav inte mindre än 170 000 packades i Skandinavien, till utsatta barn i världen under våra event (Rise Against Hunger) till att kontinuerligt skänka en del av företagets bonus till utvalda välgörenhetsprojekt (Forever Giving).

Forever lokalt
Det är inte bara människor på andra sidan jordklotet som behöver hjälp, Forever Living i Skandinavien har haft många egna välgörehetsprojekt genom åren. Forever Living har vid flera tillfällen skänkt en viss summa pengar för utvalda sålda produkter, till exempel har de här insatserna genererat bidrag till Frälsningsarmén och Barncancerfonden. 

Så gott som alltid när det tas initiativ till att skänka pengar till något välgörande ändamål i Norden, så är Forever Livings återförsäljare snabba att haka på. De anordnar era egna välgörenheter och utmanar varandra att skänka mer. 

Påverka positivt
EU-kommissionen definierar CSR som: ”Företagens ansvar för den egna verksamhetens konsekvenser för samhället.” Det handlar alltså om att ta ansvar utöver vad lagen kräver både ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Det gröna medvetandet, att vårt ekologiska fotavtryck inte ska vara större än planeten klarar av, har varit högt på agendan under längre tid hos Forever Living. Trenden nu går mot att inte nöja sig där, utan att engagera sig för att lösa problem och faktiskt påverka miljön positivt.

Så här arbetar Forever med CSR
Forever Living har i välgörenhetsarbetet valt att fokusera på utsatta barns situation världen över. Detta märks dels i Forever Giving, dess välgörenhets-organisation som stöttat allt från katastrofdrabbade områden till sjukhusclowner, och dels i de projekt som vi de väljer att engagera sig i. De mest aktuella just nu är Rise Against Hunger, där anslutna till Forever Living över hela världen packat över en miljon måltider till fattiga barn, och Project Playground, som med aktiviteter och goda förebilder vill ge barn och ungdomar framtidstro och förbättra deras möjligheter i livet.

Andra exempel där Forever Living engagerat sig är:

  • Läkare utan gränser
  • The Perfect World Foundation
  • Barngolfen, Drottning Silvias Barnsjukhus
  • UNHCR

Regionalt
Örebronyheter

Text: Petra Glisic
Källor: tangobrandalliance.se, csrtips.se

You must be logged in to post a comment Login