Välj den grönare rutten – Google Maps lanseras bränslesnåla rutter

By on 11 september, 2022
Foto: Google

Varannan svensk känner inte till att det är möjligt att påverka sitt klimatavtryck genom att välja en mer miljövänlig färdrutt vid bilkörning. Trots det är många öppna för att välja en grönare omväg – tre av fyra anser att det är värt att välja en alternativ väg för att minska sitt koldioxidutsläpp. Det visar en färsk Sifo-undersökning som Kantar Public genomfört på uppdrag av Google Sverige. Utöver den snabbaste rutten, rullar Google Maps nu ut ny funktionalitet i Sverige som visar den mest bränslesnåla bilrutten – om den inte också råkar vara den snabbaste.

Under 2021 stod personbilstrafiken i Sverige för cirka nio miljoner ton Co2-utsläpp*. Som ett led i att underlätta för svenskarna att göra grönare val i vardagen rullar Google Maps nu ut den nya funktionen ‘bränslesnåla rutter’. Med bara några få tryck kan man se den relativa bränslebesparingen och tidsskillnaden mellan två rutter och välja den som passar bäst. Avancerad AI-teknologi analyserar koldioxidutsläppen baserat på den planerade färdrutten, inklusive faktorer såsom trafikläge, hastighet och vägens branthet, och föreslår sedan en resplan som är optimerad för lägre bränsleförbrukning – vilket i sin tur också sparar pengar. Vill man alltid välja den snabbaste vägen är det bara att ändra sina inställningar.

– Det är avgörande för klimatomställningen att minska koldioxidutsläppen i biltrafiken. Att välja grönare färdrutter är långt ifrån hela lösningen, men det är ett steg på vägen för att bidra till minskade utsläpp. På Google har vi ett mål att hjälpa 1 miljard människor världen över att göra mer hållbara val, och med nya ruttalternativ i Google Maps hoppas vi kunna underlätta för de svenskar som är i behov av att köra bil att göra detta på ett mer bränslesnålt, kostnadseffektivt och klimatvänligt sätt, säger Andrea Lewis Åkerman, kommunikationsansvarig på Google Sverige.

11,4 minuter – snittet för en grönare omväg

Viljan att köra grönare är stor bland svenskarna. Nära 9 av 10 (86%) uppger i undersökningen att de skulle kunna tänka sig välja en miljövänligare rutt, om den hade samma ankomsttid. Samtidigt uppger en av tre att de tror att det tar längre tid att köra miljövänligt. När svenskarna får uppskatta hur lång omväg de kan tänka sig svarar 3 av 10, mellan 6-10 minuter längre. Kvinnor (33%) är något mer benägna att ta en grön avstickare än män (26%). Bland åldersgrupperna skiljer det sig något där 34 procent av 18-29 åringar kan tänka sig att köra en omväg på 6-10 minuter men endast 27 procent bland 50-79 åringar. I snitt kan svenskarna tänka sig att ta en grönare omväg på 11,4 minuter.

Få den mest bränsleeffektiva rutten baserat på motortyp

Sedan lanseringen i USA, Kanada har funktionen redan hjälpt till att spara mer än uppskattningsvis en halv miljon ton Co2-utsläpp – vilket motsvarar att ta bort 100 000 bilar från vägarna. Mängden koldioxid som förbrukas kan variera beroende på motortyp. Under de kommande veckorna kommer Google att göra det möjligt för förare i Sverige och flera andra länder att välja sin motortyp – inklusive bensin, diesel, hybrid eller elfordon (EV) – för att få den bästa vägen och uppskattningen på hur effektivt de använder sitt bränsle.

Funktionen bränslesnåla rutter har nu börjat rullas ut i Sverige och kommer att vara tillgänglig för alla Google Maps-användare (iOS och Android) under kommande veckor.

Så svarade Örebro län:

  • 44 procent i Örebro län känner inte till att det är möjligt att påverka sitt klimatavtryck genom att välja en mer miljövänlig färdrutt vid bilkörning. Det är den lägsta siffran bland samtliga län, i jämförelse med den högsta siffran, 60 procent, i Jämtlands och Västmanlands län.
  • Samtidigt skulle 28 procent i länet kunna tänka sig att ta en omväg på 6-10 minuter om den var mer miljövänlig.
  • Strax över 8 av 10 (83%) i Örebro län anger att det är troligt att de skulle välja en mer miljövänlig rutt om den hade samma ankomsttid. 
  • Fler än var tredje person (36%) att de tror att det tar längre tid att köra bil på ett miljövänligt sätt i jämförelse med att inte köra bil miljövänligt. 
*Källa: Naturvårdsverket
*Tekniken kring bränslesnåla rutter är möjlig tack vare bränsle- och energieffektivitetsinsikter från det amerikanska energidepartementets National Renewable Energy Laboratory (NREL) och data från European Environment Agency. Genom att koppla ihop informationen med Google Maps körtrender utvecklades avancerade maskininlärningsmodeller som tränats på de mest populära motortyperna i en viss region.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Google

You must be logged in to post a comment Login