Välkommet landsbygdsfokus i regeringens budget

Av på 5 september, 2021
Näringsminster Ibrahim Baylan och infrastrukturminister Tomas Eneroth presenterade landsbygdssatsningar hemma på bonden Catharina Rudolphsons gård i Uppland. Foto: Sofia Weimarck

Näringsminister Ibrahim Baylan ökar regeringens nationella medfinansiering till jordbruket från 2023 med 500 miljoner per år jämfört med tidigare besked. LRF välkomnar satsningen på kommande jordbruks- och landsbygdspolitik.

– Men många detaljer återstår innan det går att bedöma vad det innebär för enskilda företag, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Beskedet från regeringen är att den nationella medfinansieringen till jordbrukspolitiken från 2023 ökar med mer än vad den minskade EU-tilldelningen innebär. LRFs bedömning är att den nationella medfinansieringen nu når upp till 1,5 miljarder men att den måste öka till 2 miljarder kronor för att det ska vara möjligt att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin. 

Näringsministern sa på presskonferensen att han vill att LRF ska medverka i diskussionerna om det strategiska innehållet i jordbruksbudgeten. LRF vill se ett ännu tydligare fokus på den nationella livsmedelsstrategin och åtgärder som har nära koppling till jordbruksproduktion och jordbrukets hållbarhetsarbete. 

– Vi vill se att det välkomna tillskottet innebär ökade satsningar på bland annat investeringsstöd, kompensationsstöd som gör det möjligt att bedriva jordbruk i hela landet, och på yngre lantbrukare. Viktigt är också satsning på bevattningsdammar och andra investeringar för att jordbruket ekonomiskt ska kunna anpassas till ett förändrat klimat, kommenterar Palle Borgström. – För att nå målen i livsmedelsstrategin med ökad hållbar produktion är det viktigt att vi har en lönsam produktion och att ersättningarna i jordbrukspolitiken som stöttar företagen i det arbetet. Regeringen behöver därför ha ett produktionsnära fokus

Infrastrukturminister Tomas Eneroth aviserar bland annat extra pengar till bredbandsutbyggnad och vägunderhåll. 

– 500 extra miljoner till bredband och 750 miljoner till vägar är välkomna steg för att jobba med bredbandsmål och underhållsskuld. Det är positivt att regeringen avsätter pengar, behovet är stort. För lantbrukare och andra företagare och boende på landsbygden är tillgång till bredband avgörande för möjligheterna att bedriva ett modernt företag, säger Palle Borgström.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Lantbrukarnas Riksförbund

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in