Välkommet riksdagsbeslut om Sveriges flygplatser

By on 3 december, 2021

Riksdagen har nu beslutat om ett tillkännagivande till regeringen om landets flygplatser. Om regeringen vill göra ändringar i det nationella basutbudet av tio statliga flygplatser där Bromma flygplats ingår ska riksdagen godkänna detta. Tillkännagivandet är det andra på kort tid som går emot regeringens ensidiga linje om att avveckla Bromma flygplats i förtid.

Transportföretagen välkomnar beslutet eftersom oåterkalleliga beslut om kritisk transportinfrastruktur ska vara välavvägda.

”Flygplatser är viktiga transportnoder och avgörande för att det vara möjligt att leva, bo och driva företag i hela landet. Det är precis ett sådant helhetsperspektiv som saknats i regeringens snabbutredning om Bromma flygplats. Därför är det väldigt bra att riksdagen nu satt ner foten i frågan” säger Fredrik Kämpfe, branschchef Transportföretagen Flyg

Regeringens utredning om avveckling av Bromma flygplats publicerades augusti i år och är just nu på remiss.

”Transportföretagen är tydliga med att frågan om Bromma flygplats framtid måste analyseras ur ett bredare perspektiv. Det handlar om tillgänglighet, beredskap och möjligheterna att snabbt starta framtidens flygtransporter som elflyg och drönare. Dessutom har riksdagen varit tydlig med att Arlanda flygplats måste utvecklas. Det är därför anmärkningsvärt att regeringen inte redovisat vare sig den utlovade flygplatsöversynen eller Arlandarådets slutrapport men ändå valt att gå vidare med en snabbutredning om Bromma flygplats” avslutar Fredrik Kämpfe.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Transportföretagen

You must be logged in to post a comment Login