Vanligt med våld och hot i arbetslivet.

Av på 21 februari, 2013

I anslutning till Nationella Brottsofferveckan 2013 presenterar den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning av våld och hot på Försäkringskassan.

– Resultatet visar att mer än var tionde anställd på Försäkringskassan utsatts för någon form av våld, hot eller trakasserier under en ettårsperiod, säger forskaren Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Att hantera ärenden om sjukpenning eller sjukersättning hör till uppgifterna med störst risk för hot.

– Många av hoten uppstår i stundens frustration i mötet med människor som befinner sig i desperata situationer, men samtidigt innehåller de ofta försök till påverkan, säger säkerhetsdirektören Torgny Collin, Försäkringskassan.

För att undvika att personalen utsätts för våld, hot och trakasserier har Försäkringskassan vidtagit en mängd återfärder. Det handlar till exempel om att det görs hot- och riskbedömningar när handläggare känner oro inför mötet med en kund.

– Vi börjar se resultat av våra ansträngningar. Under de senaste åren har antalet fall av våld, hot och trakasserier minskat, säger säkerhetsdirektören Torgny Collin, Försäkringskassan.

Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in