Vänskap på jobbet viktigare i Örebro än i resten av landet

Av på 17 maj, 2018
Arkivbild

Lernia lanserar kurs som ska göra svenskarna världsbäst på vänskap, boende i Örebro län är de som värderar vänskapsband med sina kollegor högst av alla i Sverige, det visar en undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av bemannings- och utbildningsföretaget Lernia.

För att skapa bättre förutsättningar för nya vänskapsband lanserar nu bemannings- och utbildningsföretaget Lernia Interaktion För Svenskar (IFS), en kurs med 36 forskningsbaserade frågor som ska leda till vänskap.

Enligt en årlig studie från Expat Insider är svenskar sämst i världen på att skaffa nya vänner.* Demoskops undersökning visar att även örebroarna själva anser att det är svårt att knyta vänskapsband. En av fyra i Örebro län tycker det är svårt att skaffa nya vänner, och endast tre av tio har fått mer än en ny nära vän det senaste året. Vänskapsband är viktigt för örebroarna, inte minst på arbetsplatsen. Hela 83 procent av Örebroare anser att goda relationer till sina kollegor är det viktigaste för att trivas på jobbet, den högsta siffran i Sverige.

– Vänskap är en av de viktigaste nycklarna till integration. Det gäller såväl i Örebro som i resten av landet. Örebroare värdesätter dessutom vänskapen på arbetsplatserna än mer än vad resten av svenskarna gör, säger Elias Wästberg, kommunikationschef på Lernia.

Med Interaktion För Svenskar (IFS) vill bemannings- och utbildningsföretaget Lernia hjälpa svenskarna på traven att bli världsbäst på att knyta nya vänskaper. Forskning från Göteborgs Universitet visar även att vänskapsband som knyts på arbetsplatsen är en av de viktigaste faktorerna för lyckad integration.**

Vi har alla ett ansvar för en fungerande integration och vänskapsband på jobb och utbildningar är en av nycklarna till minskat utanförskap. Därför har vi skapat IFS som ska ge bättre förutsättningar för integration på svenska jobb och utbildningar, säger Elias Wästberg, kommunikationschef på Lernia.

Interaktion För Svenskar (IFS) är en interaktionskurs som består av 36 frågor som, om de ställs i rätt ordning, ska leda till vänskap mellan personerna som ställer dem till varandra. Frågorna har tagits fram tillsammans med psykologen Anna Bennich Karlstedt och bygger på den amerikanske psykologen Arthur Arons forskning med evidensbaserade frågor som ska optimera förutsättningarna för kärlek.

Vi har tagit avstamp i den här forskningen och anpassat frågorna så att de riktas mot att skapa vänskap, i klassrum och på arbetsplatser. Frågorna blir stegvis mer personliga vilket ökar möjligheterna att känna sig nära den person man pratar med. Grundtanken bakom frågorna är att båda parter ska känna sig sedda, förstådda och accepterade. Det är grundbulten i varje nära relation, säger Anna Bennich Karlstedt.


Hela listan – så många anser att goda relationer till kollegor är det viktigaste för att trivas på arbetsplatsen

  • Örebro: 83%
  • Norrland: 77%
  • Västerbotten: 77%
  • Småland: 76%
  • Västra Götaland: 75%
  • Östra Götaland: 74%
  • Stockholm: 73%
  • Uppsala: 72%
  • Skåne: 68%
  • Samtliga tillfrågade: 74%

Lokalt
Örebronyheter

* Expat Insider 2017: https://cms-internationsgmbh.netdna-ssl.com/cdn/file/2017-09/Expat_Insider_2017_The_InterNations_Survey.pdf
** Diverse workplaces and interethnic friendship formation – A multilevel comparison across 21 OECD countries: https://www.gu.se/forskning/publikation?publicationId=204338

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in