Väntsalen vid Södra station tillfälligt stängd 15–18 april

By on 11 april, 2022
Arkivbild

Trafikverket gör spårarbeten vid Södra station och väntsalen kommer att vara tillfälligt stängd 15–18 april.

Trafikverket vill öka möjligheten till korttidsuppställning i anslutning till Örebro eftersom prognoserna pekar på att antalet tåg kommer att öka i kommande tågplaner.

Vad?

Uppställningsspår, Örebro Södra.

Varför?

Ökad kapacitet och förbättrad säkerhet.

Nuläge

NRC är upphandlad entreprenör.

Om projektet

För att klara av fler tåg på kort sikt måste vi hitta enkla och snabba lösningar. Därför ska vi bygga uppställningsspår på Aspholmen. Vi ska även göra åtgärder vid Örebro Södra – både spår- och växelbyten samt åtgärder i signalanläggningen för en säkrare plankorsning.

E.ON flyttar en stor ledning för fjärrkyla som en förberedelse inför bygget av uppställningsspåren. Under 2022 bygger vi och vi har som mål att öppna för trafik i december 2022.

Störningar från arbeten vid Södra station

Under våren och sommaren 2022 kommer vi byta spår och växlar vid Södra station i Örebro. Vi kommer också bygga uppställningsspår på Aspholmen. Under perioden 14–22 april kan du som reser och bor i närheten komma att påverkas.

Syftet med projektet är att öka säkerheten, och kapaciteten vid Örebro Södra. Vi byter spår och växlar för att underhålla anläggningen. Vi kommer även att ordna fler platser för uppställning av tåg för att möta det ökade behovet av att resa.

Så påverkas du

Under perioden 14–22 april kommer våra arbeten att synas och höras i samband med att vi byter spår och växlar. Vi arbetar både dagar och nätter och även helger. Under nattetid står det spårgående fordon och traktorgrävare som kan bullra. Damm och stark belysning kan också förekomma. Vi planerar för att arbetena ska pågå som längst till och med morgonen 22 april. Resenärer och närboende kan komma att påverkas, men vi gör vårt bästa för att minska störningarna.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Trafikverket

You must be logged in to post a comment Login