Var fjärde strokedrabbad i Örebro har förmaksflimmer

By on 1 december, 2022
Arkivbild

Var fjärde som fick stroke 2021 hade konstaterat förmaksflimmer, det visar statistik från Riksstroke. Av dessa hade en fjärdedel kunnat undvikas, regionen har dessutom det fjärde största mörkertalet av förmaksflimmer i hela landet. 

Enligt Riksstroke, som varje år samlar in data om stroke från svenska sjukhus, hade 25 procent av de som drabbades av stroke i Örebro under 2021 konstaterat förmaksflimmer. Rikssnittet är på 28 procent. En fjärdedel av dessa förmaksflimmer upptäcktes inte förrän vid vården på sjukhuset.

– Genom tidigare upptäckt av förmaksflimmer skulle fler liv kunna räddas och sjukdom undvikas med rätt behandling. Ett stort problem är att man idag sällan utreder förmaksflimmer i primärvården, utan bara inne på sjukhus. Detta gör att många fall av förmaksflimmer upptäcks först när patienten redan drabbats av stroke. Vi vet dessutom att det förutom de konstaterade fallen finns många fall av förmaksflimmer som aldrig upptäcks, säger Mats Palerius vd för Zenicor Medical AB.

Idag lever ungefär 430 000 svenskar med förmaksflimmer, den vanligaste hjärtarytmin, vilket är en vanlig orsak till stroke. Av dessa beräknas 100 000 vara oupptäckta. Enligt Hjärt-Lungs årliga flimmerrapport har Region Örebro en hög andel oupptäckta förmaksflimmer i landet, nästan 40 procent.

– Att diagnostisera förmaksflimmer hos patienter i regioner med stora avstånd är extra komplicerat. Den vanligaste metoden är att fästa elektroder som mäter hjärtrytmen på patienten under flera dagar, vilket innebär besök på sjukhus. Detta är ineffektivt för både patienter och vårdpersonal, säger Mats Palerius.

En lösning för att öka antalet patienter som undersöks för förmaksflimmer är att göra det via digitala verktyg på distans.

– Region Värmland implementerade för några år sedan en metod, där utredningen görs via den lokala vårdcentralen och patienten själv mäter hjärtrytmen hemifrån. På fyra år tredubblades antalet patienter som fick tillgång till utredning, säger Mats Palerius.

Hälsa | Örebro
Örebronyheter

Källa Zenicor

You must be logged in to post a comment Login