Var fjärde ung utsatt för kränkningar i skolan visar Friendsrapporten 2017

By on 15 augusti, 2017
Omslagsbild Friendsrapporten 2017.

Var fjärde ung har blivit utsatt för kränkningar från andra elever i skolan det senaste året. Tjejer är mer utsatta än killar och många vittnar om nedsättande kommentarer, utfrysning och fysiska kränkningar. Det visar Friendsrapporten 2017 som släpps årligen i samband med skolstarten.

Friendsrapporten baseras på enkätsvar från 43 337 elever runt om i Sverige i årskurs F-9. Årets rapport visar att det är vanligt med kränkningar i skolan, och att många unga även utsätts för långvarig mobbning. Tio procent av eleverna svarar att de utsatts för mobbning det senaste året.

– Problemen med mobbning och diskriminering är skolans största utmaning och får förödande konsekvenser. Nästan ett barn i veckan tar sitt liv och bland många finns en historik av mobbning. Det här går att förhindra men då måste kunskapen om preventivt arbete öka inom skolvärlden, säger Carolina Engström, Generalsekreterare Friends.

Tjejer på högstadiet utsätts i större utsträckning (27 %) för kränkningar än killar (16 %). Rapporten visar även att det är vanligt med trakasserier kopplat till etnicitet, sexuell läggning och funktionsvariationer. 15 % av barnen svarar att kränkningarna var kopplade till etnicitet.

– Forskningen är tydlig kring hur mobbning stoppas. Det handlar om att ha ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från en vetenskaplig grund. Sedan behöver hela skolan med personal, elever och föräldrar involveras för att bygga en trygg skola tillsammans, säger Carolina Engström.

Resultaten i korthet:
– 25 % har utsatts för kränkningar från andra elever (27 % av tjejerna, 16 % killarna)
– 10 % har blivit kränkta av någon i skolpersonalen
– 10 % har blivit utsatta för mobbning
– 23 % av barnen i åk F3 är oroliga för att bli ensamma på rasten
– Skolans otryggaste platser är: toaletter, omklädningsrum, korridorer

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login