Var fjärde vuxen har ett privatlån

Av på 14 maj, 2022

Enligt en ny rapport från Lendo, Sveriges största jämförelsetjänst för lån, har var fjärde vuxen – totalt 1,4 miljoner invånare i Sverige, ett privatlån. Hos unga mellan 20-29 år har fyra av tio ett privatlån på över 100 000 kr, medan 13 procent har ett lån på över 250 000 kr.

  • Totalt har 1,4 miljoner invånare i Sverige ett privatlån
  • 65% tar sin första kredit innan de fyllt 30 år

Hushållens privatlån fortsätter att växa i Sverige. Enligt SCB har privatlånen ökat de senaste 11 åren från 150 miljarder kr 2010 till 273 miljarder kronor 2021(*1). Lån har en stor betydelse för privatpersoners ekonomi och enligt Finansinspektionen kan privatlån innebära både flexibilitet och risker för svenska hushåll. Detta eftersom de menar att små lån riskerar att bli stora skulder med tiden, vilket kan drabba de svenskar med redan små marginaler att hamna i en negativ skuldspiral(*2).

För att bidra med ytterligare kunskap om hur svenska folkets lånesituation ser ut och hur den förändras genom livet har Lendo tagit fram rapporten Kreditresan, där man bland annat gått igenom anonymiserad data från över 100 000 privatpersoner som fått lån utbetalda.

Var fjärde vuxen har ett privatlån idag

Varför man påbörjar en kreditresa och hur de olika produkterna på lånemarknaden påverkar skuldsättningen är idag svårt att få en övergripande bild av, mycket på grund av avsaknaden av ett nationellt skuldregister. Men enligt Lendos beräkningar har var fjärde vuxen (20-65 år) idag ett privatlån, vilket är ca 1,4 miljoner svenskar. Lendos expert på privatlån, Claudia Gomez, kommenterar:

”Andelen som lånar för första gången ökar som snabbast i åldern 20-29. 65 procent av de som tar privatlån gör det före de fyllt 30 år. I ung ålder lånar ca en tredjedel av låntagarna till bil, ca en tredjedel lånar till konsumtion via kreditkort, delbetalning och faktura medan resten lånar till konsumtion och för att lösa småkrediter genom privatlån.”

Många blir kvar med någon form av lån genom livet

Belåningen är generellt som högst under den andra fasen i livet, 30-44 år där 36% av låntagarna har lån över 250 000 kr. För de allra flesta som påbörjar en kreditresa följer lånen med genom livet. 50% av låntagarna har i denna ålder lån genom delbetalningar via fakturor och kontokrediter. Claudia Gomez kommenterar igen:

“Viljan att samla sina lån till ett och strukturera upp sin ekonomi tenderar att vara som störst mellan åldrarna 30-44 år. En rimlig förklaring kan vara att många i den åldern har dyrare levnadskostnader förenat med familj, större bostad och att det är först nu man hunnit samla på sig fler lån. Andelen som lånar för att samla sina lån minskar sedan igen under den tredje fasen i livet, 45-65 år. Samma minskning märks inte av gällande belåningen vilket indikerar på att man i den tredje fasen i livet börjar att låna på nytt igen, framförallt till renovering. Noterbart är att anledningen till varför man lånar varierar genom livet, men många blir ändå kvar med någon form av lån.”

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Lendo

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in