Var med och forma framtidens Lindesbergs tätort i digital enkät

Av på 12 januari, 2022
Bild: LindeKultur

Lindesbergs kommun utformar just nu en fördjupad översiktsplan över Lindesbergs tätort. Det innebär att samhällsplanerarna utreder hur Lindesberg ska utvecklas de närmsta 30 åren. Målet är att Lindesbergs ska vara en attraktiv stad som alla trivs i. ”Därför behöver vi din åsikt”, skriver Lindesbergs komun som samlar in synpunkter via en digital enkät fram till 17 januari.

Enkäten syftar till att samla in synpunkter som ett underlag för samrådshandlingen med följande frågor:

Platser i tätorten: Vilken är din favoritplats? Vilka platser är mindre bra? Under denna fråga har du möjlighet att markera bra och mindre bra platser på en karta.

Grön- och rekreationsområden: Lindesberg är tätorten där stad och natur möts. Där närhet till både stadsliv och rekreation finns. Vilket är ditt favoritområde? Vilka områden behöver förbättras?

Var möter du vänner och familj? Lindesberg är en självklar mötesplats i norra Örebro län. Vilka platser inom tätorten ser du som den självklara mötesplatsen när du träffar någon? Vilket område skulle kunna utvecklas för att bli en självklar mötesplats?

Bostäder i tätorten: Vad för sorts bostäder tycker du ska byggas i tätorten/saknas i tätorten?

Handel i Lindesberg: Tycker du tätorten saknar någon typ av handel? (Ex. shopping, restauranger eller upplevelser som spellokal)

Hur du rör dig i tätorten? Gång, cykel, buss, tåg, bil, annat

Din framtid i Lindesberg: Vad är viktigt för dig för att bo kvar i Lindesberg eller flytta hit i framtiden?

Enkäten ligger ute till den 17 januari 2022 och tar 5-10 minuter att besvara. Svaren på enkäten kommer användas som underlag för Lindesbergs framtida utveckling.

Om du behöver hjälp med att fylla i enkäten eller har andra frågor så kan du besöka kommunens samhällsplanerare på Kungsgatan 35 i Lindesberg (bilden) torsdag 13 januari kl 13-15. Medborgardialog kommer att hållas digitalt i februari.

Örebro län | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in