Var sjätte aktiebolag drivs av kvinnor

By on 28 maj, 2022
Arkivbild

Var sjätte aktiebolag i Örebro län, 17 procent, drivs av en kvinna. Motsvarande andel i riket är 20 procent. För enskilda firmor, en bolagsform som erbjuder betydligt mindre trygghet för företagaren, står kvinnor bakom en nästan dubbelt så stor andel. Det visar en ny kartläggning som Visma Spcs har genomfört.

– Fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag. Att så få kvinnor i Örebro län driver aktiebolag innebär att vi skulle kunna ha väldigt många fler jobbskapare. För att komma dit behöver Sverige stärka trygghetssystemen så att de ger samma skyddsnät åt företagare som åt anställda, säger Boo Gunnarsson, företagarexpert på Visma Spcs.

Visma Spcs kartläggning visar att kvinnor bara driver 20 procent av Sveriges aktiebolag. Samtidigt väljer betydligt fler kvinnor att starta enskild firma: Drygt var tredje enskild firma, 35 procent, drivs av en kvinna. Det innebär att många kvinnliga företagare inte får del av den större trygghet som ett aktiebolag innebär.

– För att skilja på företagets och den privata ekonomin är aktiebolag den tryggaste bolagsformen och sänker risken med att driva eget avsevärt. Dessutom är det en bolagsform som många större företag och offentlig verksamhet uppskattar att göra affärer med, säger Boo Gunnarson.

I Örebro län drivs 17 procent av aktiebolagen av kvinnor. Andelen aktiebolag som drivs av kvinnor varierar tydligt mellan olika delar av Sverige. Stockholms län toppar listan i kraft av att 23 procent av länets företag drivs av kvinnor, följt av Gotland och Uppsala län. Lägst andel aktiebolag som drivs av kvinnor har Jönköpings län med 15 procent.

– Det är anmärkningsvärt att skillnaden är så stor mellan andelen kvinnor som driver aktiebolag jämfört med enskild firma. Eftersom den som väljer aktiebolag ofta är mer långsiktig är det angeläget att sänka trösklarna så att fler kvinnor i Örebro län satsar på sina affärsidéer i aktiebolag, säger Boo Gunnarson.

Ett av de vanligaste skälen till att avstå från att starta eget överhuvudtaget är oro för den egna ekonomin om företaget skulle gå dåligt. Det visar tidigare undersökningar som Visma Spcs har genomfört.

Kartläggningen har gjorts med hjälp av statistik från kreditupplysningsföretaget UC. För aktiebolag har registrerad verklig huvudman, ägare eller kontaktperson använts för att avgöra om ett bolag drivs av en kvinna eller man.

Fakta: Aktiebolag

Ett aktiebolag är en företagsform som bildas av en eller flera grundare. Aktiebolaget är en juridisk person som ger samma rättigheter och skyldigheter som för en fysisk person, men grundarna och ägarna är inte personligen ansvariga för de skulder och åtaganden som bolaget har.

För att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på 25 000 kronor. Ett aktiebolag ska bestå av aktieägare, en styrelse, verkställande direktör, ordförande och en firmatecknare. Dessutom ska det ha en godkänd eller auktoriserad revisor om det når upp till en viss omsättning eller har fler än tre anställda.

För att snabbt komma igång går det att köpa ett redan registrerat aktiebolag utan verksamhet, ett så kallat lagerbolag. Då är arbetet med att bilda och registrera företaget hos Bolagsverket redan gjort.

Fakta: Aktiebolag som drivs av kvinnor, län för län (procent)

Stockholms län

23,1%

Gotlands län

22,1%

Uppsala län

20,8%

Skåne

20,0%

Sörmland

19,3%

Halland

19,1%

Jämtland

19,0%

Västmanland

18,9%

Dalarna

18,4%

Västra Götaland

18,3%

Norrbotten

17,9%

Gävleborg

17,8%

Blekinge

17,4%

Östergötland

17,1%

Västernorrland

17,1%

Kalmar län

17,0%

Värmland

16,8%

Örebro län

16,8%

Västerbotten

16,7%

Kronoberg

16,5%

Jönköpings län

15,3%

Riket

20,3%

Fakta: Enskilda firmor som drivs av kvinnor, län för län (procent)

Stockholms län

42,3%

Skåne

36,7%

Sörmland

36,3%

Västmanland

35,8%

Uppsala län

35,8%

Västra Götaland

34,0%

Halland

33,8%

Dalarna

33,5%

Östergötland

33,0%

Örebro län

32,9%

Gotlands län

32,7%

Värmland

32,7%

Jämtland

32,0%

Gävleborg

32,0%

Jönköpings län

31,3%

Västernorrland

31,3%

Kalmar län

30,9%

Kronoberg

30,6%

Norrbotten

30,5%

Västerbotten

30,0%

Blekinge

29,5%

Riket

35,4%

Fakta: Branscher med hög andel kvinnliga ägare eller företrädare

  • Hår- och kroppsvård 77,9 procent
  • Pr och kommunikation 50,8 procent
  • Vård och omsorg 42,6 procent
  • Ekonomi och juridik 41,2 procent

Ekonomi | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Visma

You must be logged in to post a comment Login