Var tredje barn skadar sig på studsmattan

By on 9 juni, 2022
Arkivbild

När sommaren nu närmar sig söker sig fler och fler barn utomhus för lek. Till mångas glädje betyder det även att studsmattan tas fram. Samtidigt har var tredje barn som hoppat studsmatta någon gång råkat ut för en olycka och varje år tvingas tusentals barn uppsöka akutsjukvård på grund av studsmatteolyckor. Alexandra Björnsson, Trygg-Hansas barnsäkerhetsexpert, berättar vad föräldrar och barn bör tänka på för att undvika olyckor på studsmattan.

Att ha en studsmatta i trädgården blir mer populärt för varje år som går. Under pandemin gapade försäljarnas studsmattelager runt om i landet tomma på grund av den stora efterfrågan och studsmattan är numera en vanlig syn i många trädgårdar. Samtidigt som en av barnens favoritaktiviteter innebär glädje och nyttig rörelse är det en aktivitet som resulterar i många olyckor och allvarliga skador. Närmare vart tredje barn* (31 procent) har någon gång varit med om en olycka när de hoppat studsmatta enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa. De flesta skador kan dock undvikas med enkla säkerhetsåtgärder.

– Pandemin har inneburit minskad rörelse för många barn och studsmattan är nu ett utmärkt redskap för att öka rörelseglädjen igen. Tyvärr sker alldeles för många olyckor på studsmattan helt i onödan, med några enkla men viktiga åtgärder slipper du oönskade sjukhusbesök och kan njuta av barnens glädje och skratt istället. Satsa på en studsmatta av kvalitet och var tydlig mot barnen vilka regler som gäller, säger Alexandra Björnsson, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Glöm inte skyddsnätet

Ett säkerhetsnät är en av de viktigaste säkerhetsåtgärderna man som förälder kan vidta för att skydda sina barn. Alla studsmattor som säljs idag ska enligt EU-krav ha säkerhetsnät, men trots det saknar många studsmattor i Sverige idag säkerhetsnät.

– Jag brukar jämföra vikten av att ha säkerhetsnät runt studsmattan med att använda hjälm när man cyklar. Utan nät finns det en risk att barnet landar på eller utanför kanten vilket kan orsaka svåra skador. Glöm heller inte att stänga till öppningen på skyddsnätet – annars kan det ge en falsk känsla av säkerhet, säger Alexandra Björnsson.

Krockande barn en vanlig orsak till skador

Den vanligaste orsaken till olyckor på studsmattan är att flera barn hoppar samtidigt – en bra tumregel är att inte hoppa fler än två på samma gång, allra helst en åt gången. Många skador sker nämligen när barnen krockar under hoppandet. Dessutom bör föräldrar uppmana barnen att vara försiktiga med volter och tricks. Om barnet landar på huvudet eller nacken kan det bli allvarliga skador som följd.

– Små barn som väger mindre och inte har ett helt utvecklat balanssinne ska inte hoppa samtidigt som större barn då risken för skador ökar i och med den så kallade trampolineffekten. Föräldrar bör vara oerhört försiktiga om man hoppar tillsammans med barn, säger Alexandra Björnsson.

En annan viktig sak att tänka på är uppsikten. Se till att barnen hoppar under övervakning av en vuxen så ni kan kontrollera att allt går rätt till och att ni i värsta fall kan gripa in om ett barn råkar illa ut och är i behov av vård.

Barnexpertens tips för säkrare hoppning

Alexandra Björnsson har tio tips för en rolig och trygg studsmattesäsong:

  • Ha som regel att inte hoppa fler än två på en gång, allra helst en åt gången. Många skador sker när barnen krockar under hoppandet.
  • Skaffa ett säkerhetsnät, och glöm inte att stänga till öppningen. Alla studsmattor som säljs idag ska enligt EU-krav ha säkerhetsnät.
  • Köp en studsmatta med ett stabilt och väl vadderat ramskydd som täcker fjädrarna och ramen ordentligt.
  • Låt inte barnen hoppa utan övervakning.
  • Ställ studsmattan på plan mark. Se till att den står stadigt och helst är fäst i marken.
  • Se till att det inte finns stenar, möbler eller andra föremål runt mattan som barnen kan skada sig på om de faller av. Studsmattan bör stå fritt med minst två meter till fasta föremål.
  • Lär barnen kliva av mattan lugnt. Många skador sker när de hoppar av mattan och landar på den stumma, hårda marken.
  • Hoppa inte när det är blött, risken för olyckor ökar när studsmattan är hal.
  • Uppmana barnet att vara försiktig med volter och tricks. Om barnet landar på huvudet eller nacken kan det skada sig allvarligt och behöva akutsjukvård.
  • Säkerställ att ingen befinner sig under mattan när någon hoppar på studsmattan.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Trygg-Hansa

You must be logged in to post a comment Login