Var tredje kvinna missnöjd med sin lön

Av på 27 oktober, 2017

Tre av tio löntagare är missnöjda med sin lön. Bland kvinnorna är siffran högre, 35 procent av alla förvärvsarbetande kvinnor är inte nöjda. Det visar en undersökning från Visma som Sifo har genomfört.

Rättvis kompensation för utfört arbete är en viktig fråga. En förklaring till att kvinnor är mer missnöjda kan vara osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, men också att lönerna i kvinnodominerade yrken generellt sett är lägre, säger Sofia Gerstenfeld, vd Visma Enterprise.

En majoritet av löntagarna är dock nöjda med sin lön, 67 procent uppger att de är ganska eller mycket nöjda. Motsvarande siffra är 73 procent bland männen respektive 60 procent bland kvinnorna. Men betydligt fler kvinnor är mycket missnöjda med lönekuvertet, det anger 11 procent av kvinnorna jämfört med endast fyra procent av männen.

– Ny statistik från SCB och LO visar att kvinnors löner har ökat mer än mäns de senaste åren. Det kan vara en effekt av arbetet med lönekartläggningar. Från och med 1 januari 2017 omfattas alla arbetsgivare av kravet på en årlig lönekartläggning, säger Sofia Gerstenfeld.

Statistik: Så nöjda är svenska arbetstagare med sin lön
Är du nöjd med den lön du har idag? (procent)
                                           Total        Man      Kvinna

Ja, mycket nöjd                  10            12            8
Ja, ganska nöjd                  57            61          52
Nej, ganska missnöjd         21           18           24
Nej, mycket missnöjd           8            4            11
Tveksam, vet ej                    4            4              4

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Om undersökningen
Den statistiska undersökningen genomfördes på uppdrag av Visma i samarbete med Kantar Sifo under juni 2017 med 1011 respondenter, enbart förvärvsarbetande och i åldrarna 20-65 år.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in